Spółki energetyczne są przygotowane na ograniczenia w dostawach energii

2 sierpnia 2017, 18:15 Alert
linie elektryczne

Firmy energetyczne deklarują, że gdyby z powodu letniego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną konieczne były ograniczenia w jej dostawach, przygotowane są procedury sprawnej komunikacji z klientami, narażonymi na ograniczenia. W skali kraju to grupa ok. 8 tys. podmiotów.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, we wtorek padł tegoroczny rekord obciążenia polskiego systemu energetycznego – najwyższe zapotrzebowanie na moc wyniosło 23 215 MW. Poprzedni rekord padł 28 czerwca br., kiedy zapotrzebowanie sięgnęło 22 883 MW. Głównym powodem letnich szczytów obciążenia jest masowe używanie klimatyzacji w czasie upałów.

Według energetyków, obecnie, mimo fali upałów, w kraju nie występuje splot niekorzystnych okoliczności, które spowodowały problemy w pierwszej połowie sierpnia 2015 r. Wówczas na wysoką temperaturę nałożył się bardzo niski poziom wody w rzekach, przez co chłodzone wodą rzeczną bloki musiały ograniczać produkcję. Niedobór energii wymusił wprowadzenie tzw. stopni zasilania. Gdyby miało do tego dojść ponownie, ograniczenia w dostawach mogłyby dotknąć blisko 8 tys. firm i instytucji.

„Stopnie zasilania wprowadzane są przez operatora krajowych sieci elektroenergetycznych w momencie zbyt dużego zapotrzebowania na moc. Skala obejmuje stopnie od 11 do 20. Stopień 20 określa minimum poboru niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa ludzi i obiektów technologicznych. Ograniczenia dotyczą tylko dużych odbiorców, których zapotrzebowanie na moc wynosi minimum 300 kW. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, kwalifikujących się do ograniczeń podmiotów jest w Polsce ok. 8 tys.” – wyjaśnia Mariusz Caliński z koncernu Fortum, odpowiedzialny w firmie za sprzedaż gazu i energii elektrycznej w Polsce.

Konsekwencją wprowadzenia stopni zasilania jest proporcjonalne obniżenie mocy odbiorcy w zależności od ustalonego stopnia – dla każdej instytucji czy firmy wartości te są ustalane indywidualnie.

Według przedstawicieli Fortum, nie wszystkie narażone na ograniczenia podmioty mają świadomość jak prowadzić działalność w takiej sytuacji, dlatego Fortum oferuje usługi doradcze i informacyjne w tym zakresie. Niewywiązanie się z obowiązków związanych z ograniczeniami poboru energii naraża klientów na sankcje ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, który może nałożyć na przedsiębiorstwo karę w wysokości do 15 proc. przychodu osiągniętego w roku poprzednim.

„Dostrzegliśmy ten problem, dlatego w 2015 roku, jako pierwsi na rynku, proaktywnie kontaktowaliśmy się z naszymi klientami i doradzaliśmy im jak prawidłowo postępować w zaistniałej sytuacji. Równolegle zgłosił się do nas klient, którego działanie nieco odbiegało od standardowej procedury i wzbudziło wątpliwości URE. Dzięki naszemu wsparciu i argumentacji Urząd zdecydował, że kara w tym przypadku faktycznie się nie należała” – powiedział Caliński.

Fortum informuje klientów o potencjalnych karach ze strony URE i rekomenduje działania, które pozwolą ich uniknąć. Celem firmy jest zwiększenie świadomości wśród przedsiębiorstw i instytucji.

Działania zabezpieczające w przypadku ograniczeń w dostawach energii prowadzi także największy w Polsce dystrybutor energii – grupa Tauron. Jak poinformował w środę PAP Daniel Iwan z zespołu komunikacji grupy, w związku z sytuacją zaistniałą w lecie 2015 roku, w latach 2015-2017 Tauron zweryfikował wszystkie umowy z klientami w zakresie zapisów dotyczących tzw. mocy bezpiecznej oraz mocy umownej. Ponadto wszystkich odbiorców ujętych w obowiązującym planie wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej objęto zdalnym odczytem danych.
„Tauron prowadzi obecnie w tym zakresie aktywną politykę komunikacyjną z klientami oraz z PSE. Każda zmiana wartości mocy umownej i bezpiecznej jest na bieżąco uwzględniana w planach ograniczeń, o czym jest informowany klient. Posiadamy również zaktualizowane dane umożliwiające komunikacje z klientami w zakresie ograniczeń mocy” – zapewnił Iwan.

Dodał, że w trakcie przygotowywania jest system wspomagający obsługę klientów w zakresie ewentualnych ograniczeń w dostawach, z przeznaczonym specjalnie do tego celu portalem internetowym.

Tauron ma również dla sektora biznesowego specjalny produkt związany z redukcją mocy, w ramach którego klienci otrzymują wynagrodzenie za dobrowolne ograniczenie poboru energii lub uruchamianie agregatów prądotwórcze zainstalowanych w ich instalacjach. Rozwiązanie to nie jest stosowane przy ogłoszeniu przez Operatora Sieci Przesyłowych (OSP) komunikatu o obowiązku ograniczenia poboru mocy, jednak uczy klientów umiejętności redukowania zapotrzebowania na moc oraz sprawnego reagowanie również na komunikaty OSP.

„Dzięki takim działaniom klienci będą mogli wywiązać się w przyszłości z obowiązku ograniczeń wynikających z przepisów prawa i tym samym unikać ewentualnych kar” – wyjaśnił Iwan.

Ponadto Tauron pracuje również nad rozwiązaniami, które będą wspomagać optymalne wykorzystanie mocy dostępnych w krajowym systemie energetycznym. W lipcu br. spółka ogłosiła przetarg o wartości 1 mln zł na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące sterowania bilansem energetycznym. Program, nazwany przez grupę „PROmoc”, ma wygenerować korzyści z efektywnego zarządzania mocą dla trzech uczestników rynku: klienta, firmy energetycznej kontraktującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego.

Program zakłada wykorzystanie aktywności klienta na rynku energetycznym do odpowiedniego zarządzania zużyciem energii, czyli przenoszenia energochłonnych procesów produkcyjnych na godziny najmniejszego obciążenia systemu energetycznego. Takie rozwiązanie jest dla klienta korzystne finansowo, bo ceny w dolinach obciążenia systemu energetycznego są znacznie niższe. Korzystać może na tym również firma kontraktująca dla klienta energię elektryczną, która zyskiem wynikającym z dobowych różnic cen może dzielić się z klientem. Zyskuje także podmiot zarządzający krajowym systemem energetycznym, bo obniża się ryzyko wystąpienia niedoborów mocy i wzrasta bezpieczeństwo dostaw.

„To samo dotyczy klientów indywidualnych. Wprawdzie jednostkowy pobór mocy w przypadku gospodarstw domowych jest zdecydowanie niższy, ale efekt skali – np. w przypadku ponad 4,8 mln klientów indywidualnych Taurona – może również przynieść korzyści wszystkim uczestnikom rynku energii elektrycznej” – ocenił Iwan.

Polska Agencja Prasowa