Stop Smog: Kraków przeznaczy prawie 35 mln złotych na likwidację kopciuchów

22 grudnia 2021, 09:45 Alert

W ciągu trzech lat, Kraków otrzyma 34,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu „Stop Smog”. Miasto planuje zrealizować 944 przedsięwzięcia niskoemisyjne, w ramach których liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła wyniesie 756, a budynków poddanych termomodernizacji – 289.

fot. Pixabay

Nowi beneficjenci programu „Stop Smog”

Poza wsparciem, które przekazuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miasto wyłoży na ten cel 15,5 mln zł jako wkład własny.

– Cieszę się, że razem z NFOŚiGW możemy realnie pomagać kolejnym samorządom w walce ze smogiem. Szczególnie teraz, gdy w tzw. sezonie grzewczym problem zanieczyszczających powietrze kopciuchów narasta. Tymczasem dodatkowe środki z programu „Stop Smog” są na wyciągnięcie ręki dla wszystkich zainteresowanych gmin, które chcą pomóc swoim najmniej zamożnym mieszkańcom w wymianie źródła ciepła na ekologiczne i ociepleniu domu – mówi minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.

– Małopolskie gminy, a mamy ich w „Stop Smog” już osiem razem z Krakowem, są przykładem dobrych praktyk w wykorzystywaniu dostępnych środków dedykowanych na działania związane z walką o czyste powietrze. W przypadku stolicy Małopolski, za 50 mln zł, wymienionych zostanie 756 starych, niespełniających standardów niskoemisyjnych, źródeł ciepła a w 289 budynkach jednorodzinnych poprawi się efektywność energetyczna dzięki wykonanej termomodernizacji. O 30 procent zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i podgrzewania wody użytkowej, liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem między NFOŚiGW a Krakowem – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Projekt obejmie 944 budynki mieszkalne jednorodzinne najmniej zamożnych gospodarstw domowych, co odpowiada 2,1 procenta łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze miasta Krakowa na podstawie aktualnych danych publikowanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Obecnie z programu „Stop Smog” korzysta jedenaście gmin, w tym osiem z województwa małopolskiego oraz trzy ze śląskiego. Kolejne dwa porozumienia z gminami woj. mazowieckiego są na etapie podpisywania. Dzięki aktywności wszystkich samorządów na rzecz poprawy jakości powietrza zrealizowanych będzie 2 151 niskoemisyjnych inwestycji o łącznej wartości 112,3 mln zł, w tym 72,8 mln zł z budżetu państwa i 34,8 mln zł wkładu własnego gmin.

Zadania związane z wdrażaniem programu „Stop Smog”, który jest finansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, od pierwszego stycznia 2021 roku realizują: ministerstwo klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW. Zasilenia finansowe programu przewidziano na lata 2019-2024. Do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł. W obecnie prowadzonym naborze, od 31.03.2021 roku, do rozdysponowania było przeszło 142 mln zł. Na lata 2022-2024 NFOŚiGW planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu „Stop Smog” aż 518 mln zł.

Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” mogą uzyskać do 70 procent dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30 procent stanowi wkład własny gminy/powiatu. Dzięki temu mieszkańcy gmin – położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa – mogą otrzymać dotację do 100 procent kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Ostatecznym beneficjentem „Stop Smogu” są osoby, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza 175 procent kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 procent tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Ponadto beneficjent musi m.in.: być właścicielem lub współwłaścicielem budynku będącego przedmiotem inwestycji, faktycznie zamieszkiwać lokal/budynek objęty przedsięwzięciem oraz złożyć do gminy wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Aleksander Tretyn

Warszawiacy muszą zlikwidować prawie 15 tysięcy kopciuchów do końca 2022 roku