Esperis: Wiele pytań wokół polskiej strategii wodorowej (ANALIZA)

15 stycznia 2021, 07:30 Energetyka

Zaprezentowany projekt polskiej strategii wodorowej, jak też konferencja prasowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na której zaprezentowano założenia strategii, rzuciły nieco światła na plany Polski w zakresie technologii wodorowych. Pozostaje wciąż jednak wiele pytań i wątpliwości – piszą Łukasz Antas i Maciej Giers z Esperis.pl.

Wodór. Źródło: freepik.com
Wodór. Źródło: freepik.com

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka nazwał 14 stycznia dniem historycznym. Ciężko się z tym stwierdzeniem nie zgodzić – po wielu miesiącach prac międzyresortowych zaprezentowano założenia polskiej strategii wodorowej i zaproszono społeczeństwo do jej konsultacji. Tym samym Polska, po m.in. Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, Holandii czy samej Komisji Europejskiej uchyliła rąbka tajemnicy, jak postrzega perspektywy rozwoju technologii wodorowych. Technologii, które uważane są przez wielu za punkt zwrotny globalnej polityki energetyczno-klimatycznej.

Zaprezentowane założenia na pewno można nazwać ambitnymi. Do 2030 roku w Polsce mają zostać zainstalowane na 2GW elektrolizerów do produkcji zielonego wodoru ze źródeł odnawialnych. Dla porównania Niemcy w tym czasie chcą mieć 5GW, a Francuzi 6,5 GW mocy elektrolizerów. Tym samym Polska odpowiadać miałaby w 2030 roku za 5% mocy produkcji zielonego wodoru zainstalowanych w UE zgodnie z założeniem strategii unijnej. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce nie ma obecnie takich urządzeń produkujących zielony wodór komercyjnie, w perspektywie dekady można mówić wręcz o planach skokowego wzrostu mocy. Zgodnie z założeniami strategii przełożyć by się to miało na produkcję ok. 193 tys. ton zielonego wodoru rocznie. Biorąc pod uwagę, że w Polsce produkowanych jest obecnie ok. miliona ton wodoru, oznacza to przyrost o ok. 20 procent w perspektywie dekady. Wodór produkowany z paliw kopalnych wciąż stanowić będzie z większość, jednak zielony wodór zdecydowanie zyska na znaczeniu.

Ciekawie przedstawia się też perspektywa 500 autobusów wodorowych wyprodukowanych w Polsce jeżdżących po ulicach polskich miast już w 2025 roku. Biorąc pod uwagę, że polscy producenci (m.in. Autosan) mają już takie pojazdy w ofercie, a inni (Solaris) eksportują je już nawet za granicę, cel ten wydaje się realny. W oparciu o wodorową komunikację miejską miałaby powstać sieć bazowa 32 stacji tankowania wodoru. Warto w tym zakresie zadbać, by były to stacje ogólnodostępne, nie dedykowane wyłącznie komunikacji miejskiej. Mogłoby to przyspieszyć rozwój motoryzacji wodorowej i zachęcić do kupowania FCV (Fuel Cell Vehicle). W strategii znalazły się też rozwiązania mitygujące jeden ze znaczących problemów gospodarki wodorowej – transport wodoru. Rząd zaproponował budowę infrastruktury rozproszonej elektrolizerów o mocy 1MW, połączonych z rosnącymi mocami fotowoltaiki w Polsce. Elektrolizery te miałyby stanowić źródło bilansowania odnawialnych źródeł energii i zapewniałyby paliwo dla małych ogniw paliwowych. Instalacje takie miałyby powstać już do 2025 roku. Tym samym postawiono na produkcję i wykorzystanie wodoru blisko odbiorcy. Wpisuje się to idealnie w trend energetyki rozproszonej. Ponadto pojawiła się koncepcja przesyłu wodoru na osi Północ-Południe, co pozwoliłoby długoterminowo zaopatrywać przemysł na południu Polski jak i potencjalnie sąsiednie kraje, zapewne w oparciu o wodór produkowany z morskich farm wiatrowych na Pomorzu. Nie są znane jednak szczegóły tego projektu.

Mocnym punktem strategii są też plany konkretnych pakietów legislacyjnych i finansowych. Plan ich wdrożenia jest jednak bardzo ambitny, ponieważ już w 2021 roku mają zostać przyjęte podstawy regulacyjne rynku wodoru, co wymaga zmiany szeregu ustaw. Jest to kluczowy punkt strategii, tym samym termin budzi spore obawy, biorąc pod uwagę, jak długo trwały prace nad samą strategią wodorową lub ustawą offshore wind. Rząd przewidział w pakiecie prawnym m.in. uregulowanie dostępu do zasobów wodnych wykorzystywanych w elektrolizie. Zużycie wody w produkcji zielonego wodoru jest aspektem często pomijanym, a powinien budzić szczególne zainteresowanie w dobie zmian klimatu i występującym w związku z nimi zmniejszaniem się zasobów wodnych. Przedsiębiorcy zainteresowani rozwijaniem technologii wodorowych zyskali też przejrzystą deklarację odnośnie ilości przeznaczonych na realizację strategii środków. Do 2025 roku ma być to 2 mld PLN, a do 2030 roku nawet ok. 14,7 mld PLN z budżetu państwa. Do tego mają dojść fundusze unijne. Ponieważ do tej pory Polska nie notowała dużych sukcesów w komercjalizacji nowoczesnych technologii należy mieć nadzieje, że działania polskich przedsiębiorstw państwowych np. PKN Orlen, PGNiG, Azoty, będą skoordynowane i wesprą rozwój polskiej myśli technicznej.

Jednak polska strategia wodorowa, jakkolwiek przemyślana, budzi w niektórych punktach wątpliwości i każe zadać kilka pytań. Jednym z nich jest pominięcie szacunków odnośnie zaoszczędzonych dzięki wdrożeniu gospodarki wodorowej emisji gazów cieplarnianych. Przedstawiono co prawda wyliczenia odnośnie emisyjności produkcji wodoru z paliw kopalnych, zaznaczając jednak, że ciężka do oszacowania jest emisyjność elektrolizy wody w produkcji zielonego wodoru. Tym samym w całej strategii próżno szukać odpowiedzi na jedno z fundamentalnych pytań, na jakie powinna odpowiadać – jakie korzyści wdrożenie gospodarki wodorowej przyniesie środowisku i finansom. Głównym celem inwestowania w wodór oprócz stworzenia technologii na eksport, jest chęć ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a pośrednio także ograniczenia obciążenia finansowego związanego z rosnącymi kosztami handlu emisjami. Po lekturze strategii możliwe korzyści pozostają niejasne. Tym bardziej, że polską strategię wodorową można określić jako „kolorową”. W początkowej fazie wspierane mają być wszystkie kolory wodoru – zielony, niebieski czy szary. Wodór produkowany z paliw kopalnych jest na tę chwilę tańszy od wodoru zielonego. Rząd proponuje wykorzystanie jako surowca w produkcji wodoru także węgla. Miałby pomóc on, według deklaracji wygłoszonej na konferencji prasowej, w sprawiedliwej transformacji Śląska, a także stanowić element celu pośredniego na rok 2025, jakim jest instalacja 50MW mocy wytwórczych wodoru (ok. 4 tys. ton rocznie). Emisyjność produkcji wodoru z węgla sięga nawet 10 kg dwutlenku węgla na kilogram wodoru. W 2019 r. Jastrzębska Spółka Węglowa ubiegała się o dofinansowanie NCBiR do projektu produkcji wodoru z gazu koksowniczego. NCBiR, który w strategii wodorowej odgrywa teraz centralną rolę, jako ośrodek badawczo-rozwojowy, tego finansowania odmówił. Tym samym można snuć przypuszczenia, czy powrót do planowania inwestycji w technologie produkcji wodoru z węgla nie może być próbą kolejnego zastrzyku dla polskiego górnictwa.

Publikacja strategii to milowy krok w rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Teraz środowiska eksperckie, naukowe i biznesowe mają szansę doszlifować ten dokument nim wejdzie on w kluczową i najtrudniejszą fazę: realizacji.

 

Tekst powstał w ramach współpracy z Esperis Consulting

Logo Esperis Consulting

Logo Esperis Consulting