Rząd przyjmie strategię wodorową jesienią

21 czerwca 2021, 16:05 Alert

Przyjęcie projektu Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku przez Radę Ministrów planowane jest po zakończeniu konsultacji społecznych czyli jesienią tego roku – przekazało ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) portalowi BiznesAlert.pl.

ważne

Strategia wodorowa jesienią

Po konsultacjach społecznych przeprowadzonych na początku roku zespół w ministerstwie klimatu i środowiska dokonał aktualizacji projektu, który aktualnie podlega procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. – Na przestrzeni następnego miesiąca zaktualizowany projekt strategii wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – czytamy w odpowiedzi resortu. Przyjęcie projektu Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku przez Radę Ministrów planowane jest po zakończeniu tej procedury, czyli jesienią tego roku.

Projekty wodorowe na liście IPCEI

Pod koniec maja Niemcy przyjęli dokument dotyczący 62 projektów wodorowych, które będą rozwijane z pomocą środków UE w ramach instrumentu IPCEI.  Polska również w maju rozstrzygnęła konkurs na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach tego mechanizmu. Resort klimatu i środowiska przekazał, że do 26 marca 2021 roku do konkursu wpłynęło 36 wniosków, spośród których komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli ministerstwa rozwoju, pracy i technologii oraz ministerstwa klimatu i środowiska wyłoniła 9 projektów, które będą wspierane w otrzymaniu statusu IPCEI i następnie pozyskaniu finansowania.

Minister rozwoju, pracy i technologii oraz minister klimatu i środowiska zatwierdzili listę projektów do dalszej realizacji w ramach mechanizmu IPCEI. Do dalszego procedowania zatwierdzono dziewięć projektów złożonych przez spółki (w kolejności alfabetycznej):

  • Ekoenergetyka – Polska,
  • Lotos Asfalt,
  • PGNiG,
  • PGNiG TERMIKA,
  • PKN Orlen,
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna,
  • Polenergia,
  • Synthos Dwory 7 Spółka z o.o. Spółka jawna (Grupa Synthos),
  • Tauron Wytwarzanie.

Otrzymanie pozytywnej oceny Komisji Konkursowej oraz zatwierdzenie przez ww. ministrów nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania projektu. Wybór projektu na etapie krajowym rozpoczyna formalną procedurę na poziomie Komisji Europejskiej celem nadania projektowi statusu IPCEI i tym samym możliwości na jego ewentualne dofinansowanie przez państwo członkowskie.

Bartłomiej Sawicki

Kupecki: Polska musi szukać niszy na rynku zielonego wodoru