Suski: Będzie projekt rekompensat na rzecz gmin w związku z wysokimi cenami gazu

29 października 2021, 08:45 Energetyka
Marek Suski na Kongresie 590
Marek Suski na Kongresie 590. Fot. Mariusz Marszałkowski

Przewodniczący sejmowej komisji energii Marek Suski podczas debaty o nowelizacji prawa energetycznego poinformował, że projekt rekompensat wzrostu cen gazu jest przygotowywany.

W czwartek odbyło się drugie czytanie projektu noweli prawa energetycznego, który da możliwość rozłożenia w czasie podwyżek cen gazu dla gospodarstw domowych. Zgodnie z nim wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy będzie można przenieść na kolejne okresy taryfowe. Podczas debaty nad tym projektem posłowie nie zaproponowali poprawek i tym samym został on skierowany do trzeciego czytania, czyli do głosowania na posiedzeniu plenarnym.

– Jeśli chodzi o pomoc dla gmin, to też jest przygotowywany taki projekt, który będzie rekompensował wzrost cen dla samorządów – powiedział poseł.

Nowela prawa energetycznego zakłada, że sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes URE, będą mogli do 30 czerwca 2022 roku przełożyć do zatwierdzenia taryfę uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, które będą obowiązywać od początku 2023 roku. Zgodnie z projektem, obliczy te koszty w określony sposób i zostaną one uznane za koszty uzasadnione. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał trzy lata począwszy od początku 2023 roku – podaje Polska Agencja Prasowa.

Zgodnie z projektem podwyżka w kolejnej taryfie ustalonej na podstawie proponowanej regulacji w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, do której wprowadza się korektę z tytułu wzrostu cen zakupu gazu, nie może przekroczyć 25 procent poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

Dodatkowo projekt dopuszcza możliwość korygowania taryf i wniosków taryfowych, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy. W tym celu zainteresowani sprzedawcy mają w ciągu 14 dni od wejścia w życie przepisów złożyć stosowne wnioski o korekty.

– Wprowadzenie tej regulacji zapobiegnie ryzyku jednej, dużej i skumulowanej podwyżki taryf na gaz na 2022 rok. Pomysłodawcy wskazują, że dotychczas zatwierdzone na 2022 rok taryfy przewidują ok. 100 procent, a w niektórych przypadkach nawet ponad 100 procent podwyżki – czytamy w uzasadnieniu.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Rząd przygotowuje rekompensaty wzrostu cen energii dla najuboższych i analizuje zasięg wsparcia