Polska chce nowego funduszu modernizacji energetyki unijnej

21 października 2020, 07:15 Alert
UE Unia Europejska Komisja
Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Polska delegacja na Radzie Unii Europejskiej zaproponuje w piątek zmiany systemu handlu emisjami EU ETS. Z informacji portalu CarbonPulse wynika, że Polska ma zaproponować utworzenie nowego „funduszu solidarności energetycznej” z przychodów handlu emisjami  i alternatywnego, bezpłatnego przydziału uprawnień unijnych.

Rada Unii Europejskiej

W piątek 23 października odbędzie się Rada Unii Europejskiej poświęcona środowisku. Podczas niej – zgodnie z harmonogramem – ministrowie odpowiedzialni za klimat i energię będą dyskutować o europejskim prawie klimatycznym. Rozmowy mają pozwolić wypracować częściowe stanowisko negocjacyjne Rady, w oczekiwaniu na decyzję Rady Europejskiej w sprawie zaktualizowanego unijnego celu klimatycznego na 2030 roku.

W czasie popołudniowej sesji publicznej, Rada zamierza przyjąć konkluzje w sprawie bioróżnorodności. W konkluzjach przedstawione zostaną wytyczne polityczne dotyczące realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Polska propozycja nowego unijnego funduszu

W punkcie „Sprawy różne” delegacja polska przedstawi propozycję ulepszeń unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, wspierającą transformację w kierunku neutralności klimatycznej w UE. Carbon Pulse zdradza zaś szczegóły tej propozycji. Zgodnie z dokumentem ministerialnym, do którego dotarł portal, strona polska ma zaproponować utworzenie nowego „funduszu solidarności energetycznej” z przychodów systemu handlu emisjami EU ETS i alternatywnego bezpłatnego przydziału uprawnień unijnych w ramach przyszłorocznej planowych zmian prawnych dotyczących rynku handlu emisji dwutlenku węgla w UE.

Ponadto, delegacja holenderska przekaże ministrom informacje na temat szczytu w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu, zaplanowanego na 25 stycznia 2021 roku. Holendrzy poinformują również o światowym forum dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym zaplanowanym na 15 kwietnia 2021 roku. Delegacja litewska poinformuje ministrów o ósmej rundzie spotkań stron Konwencji na temat oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Espoo MOP-8), która odbędzie się w Wilnie 8–11 grudnia 2020 roku.

Carbon Pulse/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Fundusz transformacji energetycznej, czyli Europa sobie, a Polska sobie