Szczyt klimatyczny wznawia prace. Francja apeluje o zwrot energetyczny

7 grudnia 2015, 07:00 Alert

(RIA Novosti/Piotr Stępiński)

Światowa gospodarka powinna rozpocząć zmianę modelu produkcji i przejścia od węglowodorowych źródeł energii na odnawialne – stwierdził podczas konferencji klimatycznej ONZ (COP21) prezydent Francji Francois Hollande.

– Już dziś musimy w pełni zmienić nasz model produkcji i przygotować się do przejścia świata do epoki powęglowodorowej. Już zaczęły to robić rządy niektórych państw, a także Unia Europejska, która uruchomiła rynek handlu emisjami– powiedział Hollande podczas 21. Konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która tym razem odbywa się w Paryżu. Według francuskiego prezydenta następne kilka dni będzie decydujących dla nowego porozumienia, w którego projekcie jeszcze pozostają złożone i kontrowersyjne kwestie.

– Uważam, że ani jedna z tych kwestii nie może stać się przeszkodą dla znalezienia rozwiązania. Przeszliśmy większa część drogi. Pozostało nam jeszcze bardzo niewiele – stwierdził francuski przywódca.

Wcześniej przedstawiciele 195 państw uczestniczących w konferencji stron Ramowej konwencji ONZ dotyczącej zmiany klimatu przygotowali dokument, który posłuży jako fundament dla paryskiego porozumienia. Obecnie został on przekazany do omówienia na szczeblu ministerialnym. Politycy mają wznowić swoją pracę w poniedziałek 7 grudnia.

Paryski szczyt potrwa do 11 grudnia. Według oczekiwań jego wynikiem ma być podpisanie nowego, międzynarodowego porozumienia, które zapewnił konsolidację międzynarodowych wysiłków na rzecz zmniejszenia obciążeń systemu klimatycznego i zastąpienia po 2020 roku Protokołu z Kioto. Głównym celem paryskiego forum jest uzgodnienie takich środków, które pozwoliłyby utrzymywać wzrost globalnej temperatury w przedziale do 2 stopni Celsjusza.