Szymański: To sama UE dusi przemysł stalowy w Europie wysokimi cenami energii

25 września 2013, 10:43 Energetyka

„Kluczem do rozwiązania kryzysu w przemyśle stalowym są ceny energii, które w Europie rosną z powodu dwóch polityk unijnych – polityki oderwanego od rynku upowszechniania odnawialnych źródeł energii oraz polityki klimatycznej.” – mówił dziś poseł PiS do PE na Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE w Brukseli.

Debata dotycząca sytuacji przemysłu stalowego odbyła się w związku z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie. Całość dokumentu jest tutaj.