TAG: A4

Codzienny przegląd mediów Biznes Alert: Memorandum w sprawie „Jamału II” może być pulapką zastawioną na Polskę (Newseria.pl) […]
Dawid Piekarz, wiceprezes PZPB: W porównaniu z autostradami drogi ekspresowe są nieco tańsze w budowie, ponieważ wymagają mniej infrastruktury […]