TAG: Autostrady
Elektroniczny system poboru opłat na drogach będzie bardziej przyjazny dla kierowców. Postulowane przez nich i przez operatora […]
KOMENTARZ Krzysztof Przybył Prezes Fundacji „Teraz Polska” Minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział, że celem rządu jest to, […]
– Już na początku afery taśmowej ministrów rządu Donalda Tuska pojawiła się informacja, że jedną z nagranych rozmów jest ta […]
– Z satysfakcją odnotowaliśmy reakcję Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, którego przedstawiciele publicznie opowiedzieli się za jak […]
KOMENTARZ Juliusz Bolek Instytut Biznesu Celem budowy autostrad jest to aby można jeździć szybciej i bezpieczniej. Oczywiście już nikt nie […]
Za niecałe dwa lata z autostrad znikną bramki punktów poboru opłat i zostaną zastąpione przez system elektroniczny. Generalna Dyrekcja Dróg […]
Podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach pos. Jerzy Polaczek wziął udział w debacie na temat rozwoju infrastruktury w nowej […]
Polska zajęła ostatnie miejsce w rankingu jakości transportu (drogowego, kolejowego. lotniczego i morskiego) w krajach Unii Europejskiej – w […]
ROZMOWA Rozmowa z Krzysztofem Królem, doradcą społecznym prezydenta Bronisława Komorowskiego, b. wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki i […]
KOMENTARZ Krzysztof Przybył Prezes Fundacji „Teraz Polska” W ubiegłym roku przybyło nam ponad 300 km autostrad i dróg ekspresowych; w […]
– Gdyby umożliwiało to prawo moglibyśmy tak rozbudować viaToll by móc rozpocząć pobór opłat także od samochodów osobowych. Nie […]
KOMENTARZ Marcin Rosołowski Dyrektor w agencji AM Art-Media Zasada pacta sunt servanda jest nie tylko fundamentem demokratycznego i wolnorynkowego […]
– Tekst Krzysztofa Króla zawiera wyłącznie argumenty przeciwko punktom poboru opłat na polskich autostradach i za ujednoliceniem systemu, […]
– Punkty ręcznego poboru opłat na autostradach są uprzykrzającym życie anachronizmem. Może się okazać, że zbudowaliśmy autostrady, […]
– Produkcja budowlana w Polsce w 2013 spadła o 9 procent. Tak głębokiej recesji nie mieliśmy w żadnej z branż od ponad 20 lat. Takie są […]