TAG: Czysta energia

Regulacje ,,Pakietu Czysta Energia” wprowadzą istotne zmiany na rynku energetycznym. Fundamentem źródeł wytwarzania będą OZE, co w […]
Parlament Europejski zagłosował w sprawie swojego stanowiska wobec trzech propozycji wchodzących w skład pakietu „Czysta energia”, […]