TAG: Eesti Energia
Dziś większość krajów bałtyckich uznaje morską energetykę wiatrową za jeden z filarów transformacji energetycznej. Współpraca regionalna […]
Spółka Enefit, należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, podpisała umowę na dostawy energii elektrycznej do 18 tysięcy punktów odbioru Orange Polska.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przyznał kredyt w wysokości 40 milionów zł (ok. 9 milionów euro) estońskiej spółce Enefit Green, […]
Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, w ubiegłym miesiącu 12 636 gospodarstw domowych w Estonii kupowało energię elektryczną […]
W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. Eesti Energia wypracowała 77,7 mln euro zysku netto (wzrost o 62% r/r), przy przychodach ze sprzedaży na […]
Estońska państwowa firma energetyczna Eesti Energia zawarła pierwsze umowy na dostawy energii na polskim rynku. W Polsce nie da konkurować się […]
  Eesti Energia, największy wytwórca energii elektrycznej w krajach bałtyckich, rozpocznie na początku 2018 roku sprzedaż energii […]
Zgodnie z regulacjami unijnymi do 2020 r. co najmniej 80% liczników energii elektrycznej powinno zostać wymienionych na liczniki inteligentne […]
Łupki bitumiczne stały się powszechnym źródłem energii w Estonii już na początku XX wieku. Popularyzacja ich wydobycia i technologii […]
Enefit, spółka należąca do Grupy Eesti Energia, największego wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, rozpoczęła w tym roku […]
W II kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży Eesti Energia wzrosły o 19% r/r i osiągnęły 177,5 mln euro. W tym samym okresie Grupa odnotowała […]
Enefit, spółka należąca do Grupy Eesti Energia – największego wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otrzymała od Urzędu […]
Enefit, spółka należąca do Grupy Eesti Energia – największego wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otrzymała od Urzędu […]
Jak czytamy w ISBNews, Eesti Energia zamierza wejść poprzez spółkę zależną Enefit sp. z o.o. na polski rynek sprzedaży energii i gazu […]
Spółka Enefit, należąca w 100 proc. do estońskiego koncernu Eesti Energia z siedzibą w Tallinie, największego przedsiębiorstwa energetycznego […]