TAG: Embargo unijne

Embargo morskie na dostawy ropy z Rosji wprowadzone przez Unię Europejską zmniejszyło już eksport tego surowca rosyjskiego o 22 procent. Mimo to […]
Embargo na dostawy morskie ropy do Unii Europejskiej oraz cena maksymalna wprowadzona przez G7 skłaniają Rosjan do poszukiwania przestarzałych […]
– Embargo na dostawy morskie ropy z Rosji do Unii Europejskiej oraz cena maksymalna G7 wchodzą w życie piątego grudnia. Będą coraz […]
Piątego grudnia wchodzi w życie embargo na dostawy morskie ropy z Rosji do Unii Europejskiej oraz cena maksymalna G7, które mają ograniczyć […]
Reuters ustalił, że strony G7 są o włos od porozumienia w sprawie wprowadzenia ceny maksymalnej ropy z Rosji. To porozumienie kompromisowe […]
Rządy oraz firmy z Polski i Niemiec podpisały deklarację współpracy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa naftowego, a także porzucenia ropy z […]
Przychody Rosji ze sprzedaży ropy są rekordowo niskie jeszcze przed nieszczelnym embargo unijnym, bo surowiec z Rosji staje się trędowaty. Polska […]
Dwa tygodnie przed wejściem w życie embargo unijnego na dostawy morskie ropy z Rosji sprzedaż tego paliwa w Europie Zachodniej spada o 90 procent […]
– W kwestii bezpieczeństwa energetycznego znaleźliśmy wspólny mianownik z innymi przywódcami, nie tylko musimy odejść od rosyjskich […]
Przed szczytem Rady Europejskiej, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła zwątpienie, że w najbliższych dniach uda […]
Porozumienie w sprawie proponowanego embarga Unii Europejskiej na rosyjską ropę, obecnie blokowane przez Węgry, jest możliwe w ciągu tygodnia […]
Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck ma odwiedzić Rafinerię Schwedt, która będzie zagrożona w przypadku embarga na ropę z Rosji. Rząd w […]
Niemieccy pracodawcy i związki zawodowe połączyli siły, aby sprzeciwić się natychmiastowemu zakazowi importu gazu ziemnego z Rosji […]