TAG: Gas Infrastructure Europe

15 czerwca Walne Zgromadzenie Gas Infrastructure Europe (GIE) jednogłośnie zaakceptowało wybór wiceprezesa Gaz-Systemu Andrzeja Kensboka na […]
W Warszawie 17 września br. z inicjatywy Gas Infrastructure Europe (GIE) odbyły się warsztaty poświęcone roli infrastruktury gazu ziemnego w […]
Piotr Kuś, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu w Gaz-System, został powołany do Zarządu organizacji Gas Infrastructure Europe (GIE) na […]