TAG: Gónictwo

Polska jest gotowa na transformację energetyki tak, aby spełnić rosnące ambicje polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jednak zmiany muszą […]
Polska chce być częścią europejskiej transformacji energetycznej, ale musi się ona uwzględniać specyfikę gospodarek poszczególnych państw […]