Morawiecki: Polska chce być częścią transformacji energetycznej Europy

4 lipca 2018, 10:45 Energetyka

Polska chce być częścią europejskiej transformacji energetycznej, ale musi się ona uwzględniać specyfikę gospodarek poszczególnych państw – powiedział podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim, premier Mateusz Morawiecki.

fot. KPRM

Jak zaznaczył szef polskiego rządu, potrzebne są inwestycje w innowacyjność. – Europa powinna postawić w większym stopniu na prorynkowe mechanizmy zwiększania racjonalności transformacji energetycznej europejskich firm.

Konkurencyjne ceny energii są kluczowe dla konkurencyjności gospodarek. Droga obrana przez Unię Europejską, wiodąca do gospodarki niskoemisyjnej, a kiedyś może nawet zeroemisyjnej jest słuszną drogą. To droga do czystego środowiska i lepszego stanu zdrowia naszych obywateli – powiedział premier Morawiecki.

W tym kontekście przypomniał o zainicjowanych w tym roku przez rząd programach na rzecz walki ze smogiem. Zaznaczył jednak, że stawiając przed Unią kolejne cele redukcyjne należy zaznaczyć, że państwa startują z zupełnie innego poziomu. – Do czasu transformacji gospodarczej w 1989 roku Polska gospodarka opierała się na przemyśle ciężkim i energetyce węglowej. Mimo to Polska podjęła ogromny wysiłek redukując, zgodnie z Protokołem z Kioto, poziom emisji CO2 aż o 30 procent – mówił.

Zdaniem premiera Morawieckiego, Polska jest gotowa i chce uczestniczyć w europejskiej transformacji energetycznej. – Musi się ona jednak opierać na równości szans i większym stopniu uwzględniać różnice pomiędzy naszymi gospodarkami oraz wspierać wysiłki państw różnymi instrumentami – przekonywał polski premier.