TAG: Handel emisjami
Kandydat europejskich socjaldemokratów na szefa Komisji Europejskiej i jej obecny wiceprzewodniczący Frans Timmermans wypowiedział się za […]
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wysłała do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów […]
W Parlamencie Europejskim odbyło się we wtorek głosowanie w sprawie zmian w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU […]
Przedstawiciele państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego osiągnęli w czwartek porozumienie w sprawie nowych wiążących celów redukcji […]
 Polski Komitet Energii Elektrycznej przedstawił,  ocenę rezultatu negocjacji dotyczących rewizji dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system […]
Chiny przygotowują się do wdrożenia własnego systemu handlu emisjami – powiedział jeden z wysokopostawionych chińskich urzędników […]
Na początku tygodnia rozpoczął się szczyt klimatyczny w Bonn (COP23). Polska chce lobbować, by podstawowym narzędziem polityki klimatycznej […]
UE powinna mieć ambitniejsze cele klimatyczne; musi rozwinąć strategię „zero emisji” do 2050 r., a także podwyższyć swoje plany […]
Jak dowiedziało się wysokienapiecie.pl, Polska ma dostać dwa razy więcej na modernizację swojej energetyki. Z 2-5 mld euro, które […]
Rada unijnych ministrów środowiska przyjęła stanowisko w sprawie reformy ETS. Polsce nie udało się wiele uzyskać, ale ostateczną decyzję […]
Skuteczna ochrona klimatu wymaga dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym wzrostu zdolności pochłaniania CO2 przez ekosystemy leśne i […]
Polska będzie podejmowała działania będące „legalną ucieczką do przodu” w związku z działaniami na rzecz dekarbonizacji w Unii […]
Parlament Europejski przegłosował stanowisko w sprawie kształtu reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 (ETS). Eksperci są zdania, że […]
Reforma handlu emisjami oraz gospodarka odpadami to główne tematy poruszane podczas Rady UE ds. Środowiska (ENVI), która odbyła się 19 grudnia […]
KNF udzieliła zgody Towarowej Giełdzie Energii na prowadzenie platformy aukcyjnej uprawnień do emisji CO2, o ile po uzyskaniu zezwolenia platforma […]