TAG: LitPol Link 1

Współpraca Polski i Litwy w sektorze elektroenergetyki i gazu ma znamiona kooperacji, jak synchronizacja, ale docelowo oba kraje mogą ze sobą […]
Kraje bałtyckie nadal są zsynchronizowane z postsowieckim systemem energetycznym w tak zwanym pierścieniu BRELL, przez co uzależniają się […]
Umowa na budowę nowego bloku w Ostrołęce nie rozwiązuje podstawowego problemu – wciąż nie ma finansowania inwestycji wartej 6 mld zł. Za to […]
– To jest wyraz naszej solidarności, naszego poparcia, aby kraje bałtyckie nie pozostały odizolowaną wyspą z punktu widzenia […]
Firmy energetyczne potrzebują gigantycznych pieniędzy na modernizację. Jak załatać dziurę, która może powstać w nowej perspektywie […]
W czerwcu ma zostać podjęta ostateczna decyzja w sprawie synchronizacji sieci państw bałtyckich z sieciami Europy kontynentalnej. Mimo, że […]
W przyszłym miesiącu ma dojść do porozumienia w sprawie synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy […]
Dzięki połączeniom elektroenergetycznym ze Szwecją i Polską (NordBalt o mocy 700 MW i LitPol Link o mocy 500 MW) od 2016 roku odbiorcy energii […]
Podczas gdy kraje europejskie przygotowują się do synchronizacji sieci elektroenergetycznych z Europą kontynentalną, Estonia oczekuje na wyniki […]
Polska i kraje bałtyckie porozumiały się, że do synchronizacji sieci Litwy, Łotwy i Estonii dojdzie do 2025 roku z wykorzystaniem istniejącego […]
Przygotowując się do synchronizacji z sieciami elektroenergetycznymi Europy kontynentalnej, Litwa planuje odłączyć wszystkie istniejące linie […]
Od początku 2018 roku państwa bałtyckie będą wspólnie zapewniały równowagę systemów elektroenergetycznych. To kolejny krok na drodze do […]
Operatorzy systemów przesyłowych krajów bałtyckich i Polski rozpoczęli w piątek w Warszawie prace nad koordynacją prac nad synchronizacją […]
Unia Europejska powoli traci cierpliwość w sprawie przedłużającego się sporu pomiędzy krajami bałtyckim o model synchronizacji […]
Kraje bałtyckie spierają się o sposób synchronizacji elektroenergetycznej z pozostałymi krajami UE. Mimo trwających rozmów z Polską ws […]
Sojusz państw położonych pomiędzy Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym to idea, która zaczęła swój żywot niemal sto lat temu. Koncepcja […]
Obecnie Łotwa nie jest gotowa poprzeć propozycji o synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich przez pojedyncze połączenie […]
 – Komisja Europejska będzie współpracowała z państwami bałtyckimi, aby do 2025 roku dzięki połączeniu z Polską zsynchronizowały one […]
W poniedziałek 8 maja premierzy trzech państw bałtyckich oraz Polski osiągnęli wstępne porozumienie o synchronizacji sieci […]
– Operatorzy sieci elektroenergetycznych w Polsce oraz na Litwie są gotowi choćby zaraz rozpocząć pracę nad budową drugiego mostu […]
Portal Politico.eu pisze o podziałach między krajami bałtyckimi w sprawie synchronizacji sieci elektroenergetycznych z Europą i uniezależnienia […]