Łotwa nadal rozważa LitPol Link 2

5 czerwca 2018, 13:15 Alert

W czerwcu ma zostać podjęta ostateczna decyzja w sprawie synchronizacji sieci państw bałtyckich z sieciami Europy kontynentalnej. Mimo, że Polska i Litwa zgodziły się, aby proces został zrealizowany przy wykorzystaniu istniejącego połączenia LitPol Link, Łotwa nadal uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest jego rozbudowa.

Linie wysokiego napięcia. Fot. pixabay.com

– Najbardziej optymalnym rozwiązaniem może być rozbudowa połączenia LitPol Link między Polską a Litwą – powiedział, podczas spotkania z premierami państw bałtyckich i ministrem spraw zagranicznych Polski, szef łotewskiego rządu – Māris Kučinskis.

Jego zdaniem synchronizacja jest ważnym projektem zarówno dla samej Łotwy, jak i całego regionu. Według Kučinskisa należy wybrać takie rozwiązanie, dzięki któremu klient będzie świadomy przyszłych kosztów.

Według Joint Research Centre, działającego przy Komisji Europejskiej, najlepszym sposobem na synchronizację systemów elektroenergetycznych, państw bałtyckich z Europą kontynentalną, jest ten poprzez dwie nitki LitPol Link (ma to kosztować 770–960 mln euro). W przypadku synchronizacji przez jedną nitkę koszt wyniesie 900 mln euro. Koszt możliwej synchronizacji, państw bałtyckich z państwami skandynawskimi, szacowany jest na 1,36–1,41 mld euro. Polska i Litwa doszły do porozumienia o synchronizacji z wykorzystaniem pierwszego LitPol Link.

Wcześniej, po tym jak Łotwa i Estonia wyraziły wątpliwości w kwestii wspomnianego rozwiązania, operator litewskich sieci przesyłowych zaproponował budowę drugiej nitki tego połączenia, już po 2025 roku, gdy systemy energetyczne państw bałtyckich odłączą się od postsowieckiego systemu IPS/UPS. Mimo to, Estonia nadal nalega na budowę LitPol Link 2.

Stępiński: Czy Estonia zatrzyma exodus państw bałtyckich?

Plan synchronizacji powinien zostać uzgodniony do końca czerwca. W przeciwnym razie, Komisja Europejska zagroziła, że projekt może nie uzyskać finansowania ze środków unijnych.

The Baltic Course/Piotr Stępiński