TAG: LitPol Link 2
 – Dla krajów bałtyckich najważniejsze jest jak najszybsze zbudowanie podmorskiego kabla między Polską a Litwą. Potrzebujemy także […]
Synchronizacja systemu energetycznego państw bałtyckich z resztą UE przechodzi z etapu studiów do działań – powiedział PAP minister […]
Litewski minister energetyki Zygimantas Vaiciunas mówi o współpracy z Polską przy szeregu projektów w sektorze energetycznym.
W czerwcu ma zostać podjęta ostateczna decyzja w sprawie synchronizacji sieci państw bałtyckich z sieciami Europy kontynentalnej. Mimo, że […]
W przyszłym miesiącu ma dojść do porozumienia w sprawie synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy […]
Dzięki połączeniom elektroenergetycznym ze Szwecją i Polską (NordBalt o mocy 700 MW i LitPol Link o mocy 500 MW) od 2016 roku odbiorcy energii […]
Na temat możliwych wariantów synchronizacji systemów elektroenergetycznych państwa bałtyckich z systemem europejskim i konsekwencji tego dla […]
Podczas gdy kraje europejskie przygotowują się do synchronizacji sieci elektroenergetycznych z Europą kontynentalną, Estonia oczekuje na wyniki […]
Podczas gdy rząd w ogniu krytyki tłumaczy się z dyplomatycznych wtop z coraz to nowymi państwami w tle, trochę niezauważona, pozostaje poprawa […]
Prezydent Andrzej Duda odwiedzi Litwę w ramach przygotowań do szczytu NATO. Będzie rozmawiał o prawach mniejszości polskiej. Wśród tematów […]
Przygotowując się do synchronizacji z sieciami elektroenergetycznymi Europy kontynentalnej, Litwa planuje odłączyć wszystkie istniejące linie […]
Od początku 2018 roku państwa bałtyckie będą wspólnie zapewniały równowagę systemów elektroenergetycznych. To kolejny krok na drodze do […]
Operatorzy systemów przesyłowych krajów bałtyckich i Polski rozpoczęli w piątek w Warszawie prace nad koordynacją prac nad synchronizacją […]
Unia Europejska powoli traci cierpliwość w sprawie przedłużającego się sporu pomiędzy krajami bałtyckim o model synchronizacji […]
Czy mamy do czynienia z nowym otwarciem w relacjach polsko-litewskich? Na pewno jest tak w sektorze paliw, gdzie PKN Orlen uzyskał pewne koncesje od […]