Kłossowski: Polska oferuje Bałtom alternatywę do LitPol Link 2

13 marca 2017, 16:15 Energetyka
Litpollink
LitPol Link / fot. BiznesAlert.pl

Polska nie chce budować drugiego połączenia elektroenergetycznego na Litwę, na którym zależy wszystkim krajom bałtyckim. Proponuje jednak alternatywę.

– Budowa LitPol Link 1 była na tyle dużym wyzwaniem związanym przede wszystkim z lokalizowaniem istotnej inwestycji liniowej w cennym pod względem przyrodniczym i ekologicznymi terenami Mazur i Suwalszczyzny, że trudno sobie w tej chwili wyobrazić drugie połączenie z Litwą w tym miejscu – powiedział podczas dzisiejszej prezentacji strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych na lata 2017-2019 prezes spółki Eryk Kłossowski.

Pytany o możliwość budowy drugiej nitki interkonektora z Litwą wyraził obawy o to, że pojemność tzw. Bramy Suwalskiej jest ograniczona.

– Zlokalizowanie kolejnej linii obok już istniejącej nie poprawia w jakiś znaczący sposób bezpieczeństwa pracy zsynchronizowanych systemów, ale mnoży problemy na etapie realizacji projektu inwestycyjnego. W naszej interpretacji studium rynkowe nie wykazuje znaczących przewag wariantów w którym budujemy drugie połączenie lądowe nad utrzymaniem obecnego stanu rzeczy. Owszem w zakresie niezawodności parametrów pracy i bezpieczeństwa może minimalne przewagi się rysują. Podwodne połączenie jest równoważne pod względem bezpieczeństwa, ale nie mnoży takich problemów jak połączenie lądowe – powiedział Kłossowski,

Pytany o ewentualne zastąpienie projektu LitPol Link 2 podmorskim połączeniem z Władysławowa do Kłajpedy stwierdził, że jest to na razie propozycja, która została przedstawiona litewskiemu operatorowi sieci przesyłowych spółce Litrgrid.

– Na razie nie wiemy nic o parametrach technicznych. Pewne jest, że w przypadku synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemami państw Europy kontynentalnej przydałoby się dodatkowe backupowe połączenie tego systemu z krajami kontynentalnymi. Zamiast budowy połączenia typu AC proponujemy budowę połączenia typu DC przy pomocy kabla podmorskiego – powiedział Kłossowski.

Przypomnijmy, że systemy elektroenergetyczne Litwy, Łotwy i Estonii są zsynchronizowane z postsowieckim systemem IPS/UPS. Te państwa zabiegają o synchronizację z sieciami kontynentalnymi. Jednym z możliwych narzędzi do realizacji tego celu jest połączenie elektroenergetyczne z Polską o nazwie LitPol Link 2, które razem z działającym od grudnia 2015 roku LitPol Link pozwoliłoby na obustronne dostawy energii elektrycznej i synchronizację systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z systemem kontynentalnym przez Polskę.

Kłossowski: Najpierw stabilność, potem nowe interkonektory (ROZMOWA)