TAG: Władysławowo-Kłajpeda

Czy ustawa o offshore poczeka na wybory? Czy kabel Władysławowo-Kłajpeda posłuży za przyłącze? – zastanawia się Wojciech Jakóbik, redaktor […]
Unia Europejska pokryje 75 procent kosztów synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z kontynentalnym.
W ramach prac przygotowawczych do synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą kontynentalną naukowcy z Gdańska […]
Podczas kolejnego spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej i państw bałtyckich omówiono wyniki badań nad perspektywami synchronizacji ich […]
Propozycja Polskich Sieci Elektroenergetycznych jest krytykowana przez część Bałtów. Obawiają się, że nie pozwoli na synchronizację z […]
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zorganizował spotkanie z dziennikarzami w siedzibie ministerstwa […]
Polska nie chce budować drugiego połączenia elektroenergetycznego na Litwę, na którym zależy wszystkim krajom bałtyckim. Proponuje jednak alternatywę.