W 2017 roku Bałtowie ustalą czy potrzebują LitPol Link 2

11 stycznia 2017, 11:45 Alert
energetyka linie pylon energia elektryczna

W 2016 r. odbyło się wiele spotkań w ramach grupy BEMIP (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan), gdzie był omawiany najważniejszy projekt przyszłego dziesięciolecia w sektorze energetycznym krajów bałtyckich – odłączenie się do rosyjskiego systemu UPS/IPS oraz synchronizacja z sieciami elektroenergetycznymi Europy.

Bałtowie ustalą czy potrzebuje LitPol Link 2

W połowie grudnia Wspólne Centrum Badawcze (JRC) przedstawiło wstępne wnioski z porównania scenariuszy włączenia krajów bałtyckich do sieci elektroenergetycznych Europy. Planuje się, że owe studium zostanie zakończone w pierwszym kwartale 2017 r. Na podstawie jego wyników można będzie decydować o kierunku synchronizacji. Według wstępnych wyników, najbardziej efektywna jest synchronizacja krajów bałtyckich przez Polskę za pośrednictwem drugiego połączenia „LitPol Link“.

Przypomnijmy, że w połowie listopada litewski ministerstwo energetyki przygotowało założenia strategii energetycznej, z której wynika, że do 2025 roku powstanie wspomniane połączenie LitPol Link 2. Tymczasem w opinii litewskich ekspertów druga nitka połączenia z Polską jest konieczna do zakończenia procesu zsynchronizowania systemów energetycznych państw bałtyckich.

Wilno za LitPol Link 2

Podobną opinię wyraził w styczniu 2016 roku w rozmowie z BiznesAlert.pl prezes zarządu LitPol Link sp. z.o.o. Artūras Vilimas, który stwierdził, że LitPol Link 2 ,,wzmocni bezpieczeństwo i przyłączy państwa bałtyckie do kontynentalnej Europy. Dzisiaj państwa nadbałtyckie pracują w synchronizacji z Białorusią i Rosją. Nie możemy tego uznać za stan bezpieczny. To trzeba zmienić.”

Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej/BiznesAlert.pl