TAG: Nowela OZE
Senat odrzucił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). – Zawarta w nim zmiana definicji drewna energetycznego […]
Ministerstwo klimatu przedstawiło projekt nowelizacji ustawy OZE. Zakłada on ograniczenie obowiązków koncesyjnych przedsiębiorców […]
Wiceminister klimatu zapowiedział, że niebawem zostanie przygotowana deklaracja współpracy rządu ze spółkami zamierzającymi inwestować w […]
Sekretarz stanu w ministerstwie klimatu oraz pełnomocnik ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska przedstawił rządowe plany rozwoju […]
W Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji „Areopag energetyki odnawialnej” pod patronatem BiznesAlert.pl. Jej uczestnicy […]
W czwartek w życie wchodzi nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowela daje podstawę do tegorocznych aukcji dla OZE, zawiera też […]
Przeprowadzenie jeszcze w tym roku dodatkowych aukcji dla źródeł odnawialnych – przewiduje podpisana w piątek przez prezydenta nowela […]
Obecna nowelizacja ustawy OZE umożliwi wytwórcom wybór najkorzystniejszego systemu rozliczeń: prosumenckiego z metodą tzw. opustów lub też […]
Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł […]
Senacka komisja nie zgłosiła we wtorek poprawek do nowelizacji ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych […]
Mam nadzieję, że mikroinstalacje OZE pozwolą spełnić unijny cel na 2020 rok wynoszący 15 procent udziału energii ze źródeł odnawialnych […]
Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł […]
– Zaproponowana nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii pomoże zrealizować 15 procentach udział OZE w końcowym zużyciu […]
Przyjęta we wtorek przez rząd nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza zmiany dotyczące m.in. tegorocznych aukcji OZE, farm […]
Realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia 15 proc. udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., […]