TAG: PGNiG Termika

Spółka PGNiG Termika poinformowała, że rozpoczynają się konsultacje w sprawie budowy jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki […]
Elektrociepłownia Żerań jest już opóźniona o dwa lata. Budowę trapią różne problemy. Jednym z nich była między innymi sytuacja, która […]
– Nowy blok Elektrociepłowni Żerań w Warszawie jest już praktycznie gotowy do pracy. Jest przystosowany do spalania wodoru i biometanu – […]
– Nasze plany skorelowane są z PEP2040, tam mowa jest o efektywnym wykorzystaniu nośników energii, i takim rozwiązaniem jest kogeneracja […]
My koncentrujemy się na budowie nowoczesnych i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych, opartych o gaz, jako paliwo pomostowe. Pamiętamy o […]
PGNiG Termika zamierza zbudować przy Ciepłowni Kawęczyn farmę fotowoltaiczną o mocy około 1 MWe na powierzchni około dwóch hektarów.
W elektrociepłowni Żerań w Warszawie doszło w czwartek do awarii, która poskutkowała zakłóceniami w produkcji ciepła i dostawami ciepłej […]
Podział rynku, zmowa cenowa i przetargowa, a w efekcie wyższe ceny za ogrzewanie w Warszawie – to praktyki, za które prezes UOKiK Tomasz […]
PGNiG Termika, spółka zależna PGNiG, w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej, […]
Nowy termin uruchomienia bloku na gaz w stołecznej Elektrociepłowni Żerań to 25 kwietnia 2021 roku – poinformował PAP właściciel EC […]
Spółka PGNiG Termika poinformowała o wyborze nowego prezesa i dwóch wiceprezesów.
W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa kluczowe znaczenie dla państwa i obywateli ma nie tylko sprawnie działający system opieki […]
PGNiG wybuduje nową elektrociepłownie zasilaną gazem w Przemyślu. Ma ona zastąpić ciepłownie Zasanie opalaną miałem węglowym. Inwestycja […]
Gaz-System jest gotowy rozpocząć dostawy gazu do bloku parowo-gazowego budowanego w Elektrociepłowni Żerań. Spółka poinformowała, że […]
Na Forum Ciepłowników Polskich padła deklaracja resortu energii, że strategiczny branżowy program zostanie przedstawiony do końca tego roku i […]
Polimex-Mostostal poinformował o zawarciu aneksu do umowy na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.
Jarosław Głowacki, prezes zarządu PGNiG Termika, został wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Wyboru dokonało Krajowe […]
Czy gaz zasili polskie ciepłownictwo? Zastanawiali się nad tym uczestnicy dyskusji ,,Kogeneracja na rynku energii – stan obecny i nowe […]
PGNiG Termika nie porzuca planów budowy bloku parowo-gazowego w elektrociepłowni na warszawskich Siekierkach. Miałby on zastąpić wysłużone […]
Skuteczna walka ze smogiem wymaga edukacji społeczeństwa i promowania ciepła systemowego. Sektor ciepłowniczy apeluje jednak o zmiany w systemie […]
-Najnowocześniejsza jednostka gazowo-parowa w Polsce już w przyszłym roku ogrzeje mieszkańców Warszawy. Dzięki niej EC Żerań będzie mógł […]
Od grudnia 2017 roku przy Elektrociepłowni Siekierki funkcjonuje Zakład Separacji Popiołów, który umożliwia ponowne ich wykorzystanie. 
– To od samorządów zależy sukces firm ciepłowniczych. Powinny one uświadomić sobie swoją rolę – powiedział prezes PGNiG Termika […]
Wraz z końcem 2018 roku, stojan generatora, jeden z najważniejszych elementów nowego bloku parowego EC Żerań w Warszawie, zakończył swoją […]
W związku z prowadzonym postępowaniem antymonopolowym, PGNiG Termika złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o […]
Na konferencji prasowej UOKiK poinformował, że wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie zmowy, przez którą mogli ucierpieć mieszkańcy […]
Jeszcze w tym roku Polska Grupa Energetyczna ma ogłosić przetarg na budowę w Dolnej Odrze dwóch olbrzymich bloków gazowych po ok. 700 MW. W […]
Wojewoda mazowiecki umorzył postępowanie w sprawie ponownego rozpoznania wniosku o pozwolenie na budowę gazociągu, który ma zaopatrzyć w paliwo […]
Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego, z której skorzystać mogłaby branża gazownicza była tematem przewodnim konferencji zorganizowanej przez […]
Dokładnie rok temu ruszyła budowa bloku gazowo-parowego na Żeraniu. Po 12 miesiącach wbito pierwszą łopatę pod budowę gazociągu, który ma […]
PKP Cargo będzie w przyszłym roku wozić węgiel do trzech warszawskich zakładów PGNiG Termika. Węgiel będzie dowożony z Górnego Śląska i […]
PGNiG TERMIKA SA i Veolia Energia Warszawa S.A. 6 lipca br. podpisały Wieloletnią Umowę Sprzedaży Ciepła, która zapewnia zaopatrzenie stolicy w […]
W ubiegłym roku wytwórcy energii elektrycznej i ciepła zdecydowanie częściej zgłaszali w Urzędzie Regulacji Energetyki problemy z utrzymaniem […]
Pracownicy GAZ-SYSTEM, PGNIG TERMIKA oraz PG Wody Polskie, w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, wzięli udział w akcji porządkowania terenów […]
19 kwietnia, już po raz dziesiąty, PGNiG Termika przyznała stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów szkół partnerskich. Spółka […]
Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego odbył się panel „Ciepło, kogeneracja i efektywność energetyczna – Polska bez smogu” […]
PGNiG nie ma planów sprzedaży PGNiG Termika – poinformował dziennikarzy we wtorek prezes PGNiG Piotr Woźniak.
PGNiG Termika szuka rzecznika prasowego. Dotychczas tę funkcję pełni Magdalena Orłowska.
W piątek 2 lutego PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz Energoinstal podpisały aneks na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy […]
Polska Grupa Górnicza (PGG) została w środę dokapitalizowana przez akcjonariuszy kwotą 300 mln zł. Tym samym zakończony został proces […]
Spółka PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa otrzymała z WFOŚiGW w Katowicach ponad 9 milionów dotacji do projektu budowy i przebudowy sieci […]
Według „Dziennika Gazety Prawnej” prowadzone są analizy zmian właścicielskich w Tauronie, PGE i PGNiG Termice.
Rozwój kogeneracji w Polsce może zmienić energetykę i pogodzić ją z polityką klimatyczną, ale powinien następować bez odgórnego nakazu […]
W środę, 15 listopada 2017 r. PGNiG Termika podpisała umowę na realizację inwestycji budowy kotłowni szczytowej w EC Żerań.
PGNiG chce walczyć ze smogiem, a przy tym sprzedać więcej gazu.