TAG: PKO BP
– Firma Janar Jan Rędziniak, która była podwykonawcą współpracującym z Rafako, została obciążona karami za niedotrzymanie terminów […]