TAG: Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie zakończyła pierwszy etap gazyfikacji gminy Sońsk. W wydarzeniu wzięła udział m.in. Emilia Banaszczyk – […]
W dniach 13-15 stycznia w Zakopanem odbyło się organizowane przez IGG sympozjum „Gazownictwo w dobie zmian”. W wydarzeniu wzięli udział m.in […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) zaprezentowała nowy spot wizerunkowy, w którym podkreśla, że praca gazownika to codzienna służba w trosce o […]
– Polska Spółka Gazownictwa roześle tak jak w zeszłym roku informacje o planie wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Ma taki […]
Polska Spółka Gazownictwa będzie informować o „planie wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego” przez Urząd Regulacji Energetyki […]
Gdybyśmy chcieli pokryć potencjał ciepłownictwa, to zapotrzebowanie na gaz wzrosłoby o kilkanaście miliardów metrów sześciennych rocznie. My […]
– Przewiduję, że już niedługo będziemy rozmawiać o tworzeniu „wodorociągów”, i jak najbardziej chcielibyśmy stać się ich […]
Polska Spółka Gazownictwa odczuwa kryzys energetyczny w utracie klientów odwracających się od gazu, ale pojawiają się nowi, którym będzie […]
Od ponad 200 lat gaz jest podstawowym źródłem energii w gospodarstwach domowych. Choć od początku XX wieku nieco ustępuje miejsca prądowi, […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, która spowoduje zwiększenie kosztów […]
Inflacja oraz wojna spowodowały, że coraz trudniej operatorom systemu dystrybucyjnego osiągnąć efektywność ekonomiczną przyłączenia nowych […]
W dobie gazowego kryzysu, warto dowiedzieć się więcej o tym surowcu. Żeby to zrobić, nie trzeba wychodzić z domu, bo Polska Spółka […]
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy przetargach i pracach budowlanych, w tym budowie […]
– Mamy nadzieję, że polski rząd wraz z partnerami z UE szybko wskaże kierunki, w których pójdzie polska energetyka. Jeżeli klienci mają […]
– Naszą ambicją jest budowa gazociągów przystosowanych do przesyłu wszystkich gazów domieszkowych. Największym problemem jest jednak koszt […]
– Szacujemy koszt transformacji energetycznej ciepłownictwa na poziomie 50-60 mld zł – powiedział prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Robert […]
Polska Spółka Gazownictwa zajęła 7. miejsce w badaniu marki pracodawcy Randstad Employer Brand Research 2022, które zostało zrealizowane w […]
– Żeby same ciepłownie i elektrociepłownie mogły być przestawione na gaz, do 2030 roku będzie potrzebne 60 mld złotych. Chcemy […]
Miasto Koszalin kolejnym samorządem, który wraz z Polską Spółką Gazownictwa realizują kampanię społeczną pod hasłem „Przyłącz się […]
– Obecnie wszystkie nasze inwestycje są realizowane zgodnie z planem. Jednak bez pomocy kierunkowych czy funduszy europejskich nie będziemy w […]
Novatek będzie chronić swoje interesy w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – powiedział anonimowy przedstawiciel spółki w […]
Mieszkańcy wszystkich 10 gmin, w których gaz ziemny przestała dostarczać objęta sankcjami firma Novatek Green Energy, znów korzystają z […]
W Dzierżoniowie zaprezentowano nowy wygląd miejscowej gazowni. Obiekt  został otwarty w styczniu 2021 roku. Nowoczesny projekt budynku ma za […]
W marcu 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa (PSG) uruchomiła Portal Przyłączeniowy, który umożliwia podpisanie umowy o przyłączenie do sieci […]
Polska Spółka Gazownictwa będzie częścią klastra tworzącego Mazowiecką Dolinę Wodorową. Współpraca w ramach projektu, którego liderem […]
Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła Portal Przyłączeniowy 19 marca 2020 roku w godzinach wieczornych i już następnego dnia rano wpłynęły […]
Profil Polskiej Spółki Gazownictwa na platformie społecznościowej Facebook znalazł się wśród trzech najbardziej angażujących kont spośród […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) odniosła się do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, dotyczących planu wprowadzania […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) – Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce przestrzega przed oszustami, którzy – podszywając […]
W dniach 26-28 stycznia 2022 roku w Targanicach odbyła się kolejna edycja konferencji naukowo-technicznej Energas. Polską Spółkę Gazownictwa […]
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) opublikował stanowisko w sprawie problemów Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) […]
W tym roku Polska Spółka Gazownictwa wybuduje blisko 10 procent więcej przyłączy niż w 2019 roku i ponad 60 procent więcej niż w 2017 […]
Rekordowe ceny surowców transformacji energetycznej mogą sprawić, że świat wpadnie w greenflację, czyli drożyznę wzmocnioną kursem na […]
Rachunki gazowe wyższe o kilkadziesiąt lub kilkaset procent, problemy z nowymi przyłączeniami gazowymi, a wreszcie widmo utrzymania się kryzysu […]
Polska Spółka Gazownictwa wyczerpała środki na inwestycje i dopóki nie dostanie nowych nie będzie nowych przyłączeń gazowych, na przykład w […]
Prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) przestrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników gazowni i wyłudzają pieniądze. Przed […]
Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa z Grupy PGNiG Robert Więckowski zdradza, że jego spółka będzie wnioskowała o utrzymanie taryfy […]
Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska 23 listopada 2021 roku uroczyście podpisano w Warszawie „Porozumienie o współpracy na rzecz […]
W środę 17 listopada 2021 roku, podczas trzeciej edycji konferencji Kod Innowacji, ogłoszono Liderów Innowacji 2021 wg GS1 Polska. Zwycięzcą w […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) poinformowała, że planuje akcję przewonienia gazu ziemnego na terenie województwa lubuskiego. Będzie ona […]
Polska Spółka Gazownictwa – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – wybudowała gazociąg liniowy, […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) wprowadza regulacje o planach ograniczeń dostaw gazu. Prezes URE zatwierdził zmiany w Instrukcji Ruchu i […]
– Rozwój gospodarki wodorowej oznacza konieczność przeprowadzenia ogromnych inwestycji – mówi członek zarządu PSG ds. rozwoju i […]
14 października 2021 roku w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce […]