TAG: Przemysł obronny

– Ministerstwo Obrony Narodowej czekają poważne decyzje związane z Planem Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, a konkretnie z […]
(Ministerstwo Obrony Narodowej) Podsekretarz stanu Tomasz Szatkowski spotkał się 9 maja br. z gen. bryg. Ali Ibrahimem A. Alfawazem, […]
– Jeżeli europejskie siły zbrojne będą wyposażone w nowoczesne powietrzne tankowce i będą miały zdolności do obrony cybernetycznej, […]
– Postanowiłem skierować zawiadomienie do Prokuratora Generalnego  w sprawie podejrzenia złamania prawa w trakcie przeprowadzania […]
– Dla przeciętnego człowieka wojny i wojenki wokół generała Skrzypczaka są mało zrozumiałe, jeśli w ogóle. A pokazują coś, co […]
– Zmiana nazwy z Grupy Bumar na Polski Holding Obronny nic nie zmieniła w opinii wielu spółek branżowych, które broniły się przed taką […]
– Sytuacja polskiego przemysłu zbrojeniowego jest trudna, a kolejne zmiany w strukturze polskich zakładów zbrojeniowych – próby […]
– Malejące wydatki obronne oraz wewnętrzna konkurencja mogą doprowadzić do trwałej utraty konkurencyjności przedsiębiorstw europejskiego […]
– Chcemy uczestniczyć we wszystkich częściach Polskiego Narodowego Programu Pancernego, czyli w modernizacji i polonizacji czołgu Leopard, […]