TAG: RWE Stoen

(Enea) Zgromadzenie Wspólników Enei Operator powołało zarząd nowej kadencji. Na jego czele od 11 lipca stanie Andrzej Kojro. W składzie […]
(RWE Stoen/CIRE.pl) W ramach pilotażu, RWE Stoen Operator, opracuje i wdroży pierwszy w Warszawie magazyn energii w stacji SN/nN . Układ o […]
(Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Prezes UOKiK wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez pięciu dystrybutorów energii […]
(Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał decyzję o zatwierdzeniu pięciu […]
KOMENTARZ Dr Jan Rączka Forum Analiz Energetycznych Budowa inteligentnych sieci i zarządzane popytem powinno być priorytetem. Z jednej strony […]
– Realizacja projektów smart metering w Europie, a tym samym w Polsce to wielkie wyzwanie, w którym Opower chce mieć udział. Na całym […]