TAG: Strefa czystego transportu

Bartłomiej Kupiec, konsultant ds. polityki energetycznej oraz ekspert Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce, przygląda się idei stworzenia […]
Połowa Polaków (50,4%) ocenia źle stan powietrza w swoim mieście. 64,8% zgadza się na ustanowienie w nim Strefy Czystego Transportu (SCT). Jako […]
Kraków wycofuje się ze Strefy Czystego Transportu. W rozmowie z BiznesAlert.pl Tomasz Detka z Zakładu Elektromobilności Przemysłowego Instytutu […]
Na sesji Rady Miasta Krakowa z 6 marca radni przyjęli pakiet poprawek do uchwały Strefy Czystego Transportu (SCT) na Kazimierzu. Wprowadzone zmiany […]
Wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów do centrów miast nie rozwiąże w pełni problemu zanieczyszczenia powietrza, natomiast przeniesie problem […]
23 stycznia ponad 30 firm złożyło w wojewódzkim sądzie administracyjnym skargę dotyczącą utworzenia na krakowskim Kazimierzu pierwszej w […]
Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które na podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych utworzyło strefę czystego […]
– We wrześniu 2018 roku podczas Forum Innowacyjnego Transportu, cyklicznego spotkania branżowego zainicjowanego przez Fundację Promocji […]