TAG: Tomasz Stępień

14 sierpnia 2019 roku Gaz–System i amerykańska firma Solar Turbines podpisały umowę na dostawę i serwis kompletu agregatów sprężarkowych do […]
1 lipca Gaz-System przeprowadzi aukcję kontraktów rocznych dotyczących przepustowości punktów, w których polski system przesyłu gazu łączy […]
Baltic Pipe stanowi kluczowy element strategii inwestycyjnej Gaz-Systemu i przyczyni się do uniezależnienia regionu Europy Środkowo-Wschodniej od […]
Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi Baltic Pipe […]
12 grudnia podczas Zgromadzenia Ogólnego organizacji ENTSOG zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych gazu z państw Unii Europejskiej […]
Gaz-System zweryfikował listę firm, które mogą być zainteresowane udziałem w przetargu na realizację zamówień na potrzeby podmorskiego […]
– Baltic Pipe jest kluczowym elementem wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego regionu – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej […]
W Polsce może powstać hub gazowy, ale potrzebuje odpowiedniej infrastruktury, dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i otoczenia regulacyjnego […]
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zapewnia, że Baltic Pipe nie będzie zagrożony przez konieczność […]
Gaz-System wybrał preferowaną trasę Baltic Pipe. Nadal w grze pozostają alternatywy.
– Dzisiaj nie widzimy żadnych przesłanek ku temu, aby wątpić w powstanie Baltic Pipe. Ostateczne umowy zostaną podpisane do końca roku […]
Podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Bezpieczeństwo energetyczne. Filary i perspektywy” prezes Gaz-System zapowiedział, że […]