TAG: Towarzystwo Gospodarcze Polskich Elektrowni

– Reklama z żarówką dotycząca kosztów energii, która przez ostatnie tygodnie atakowała nas z bilbordów i w mediach, zawiera […]