TAG: Towarzystwo Gospodarcze Polskich Elektrowni

Zdając sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność za zaopatrzenie w energię i ciepło spoczywa na państwie, a częściowo również […]
– Reklama z żarówką dotycząca kosztów energii, która przez ostatnie tygodnie atakowała nas z bilbordów i w mediach, zawiera […]