TAG: Turów

Polska na chwilę obecną nie wywiązała się z kary nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku ze sporem o […]
Podczas Szczytu COP26 w Glasgow premier Czech Adriej Babisz poinformował, że minister klimatu i środowiska RP Anna Moskwa, odwiedzi piątego […]
Nowy blok węglowy Elektrowni Turów, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej, po ponad miesięcznym przeglądzie jest fazie rozruchu przed […]
We wtorek 28 czerwca w Pradze odbyła się kolejna runa rozmów w sprawie KWB Turów. To trzecie spotkanie polskiej delegacji ze stroną czeską.
Czesi wysłali Polsce projekt umowy międzyrządowej w sprawie Kopalni Turów. Zawiera on warunki, których spełnienia Czesi będą oczekiwać od […]
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w […]
Polska odpowie stronie czeskiej na złożoną skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na dalszą pracę kopalni Turów. – Przygotowaliśmy […]
Piątego września 2020 roku nastąpiło udane pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 7 na oleju lekkim w Elektrowni Turów należącej do PGE […]
Pod znakiem jubileuszu 55-lecia Elektrowni Turów odbyła się tegoroczna akademia z okazji Dnia Energetyka w Bogatyni. W uroczystości 8 września […]
Premierzy Czech i Polski podczas spotkania w Cieszynie podpisali kolejne memorandum w sprawie realizacji projektu gazociągu Stork II łączącego […]
PGE nie oszacowała jeszcze pełnych kosztów osuwiska w kopalni w Turowie. Negatywny wpływ katastrofy będzie widoczny w wynikach czwartego […]
KOMENTARZ Karolina Baca-Pogorzelska Dziennik Gazeta Prawna Dwa tygodnie po tym, jak w kopalni węgla brunatnego Turów należącej do PGE doszło do […]
Platforma Obywatelska skierowała do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego pytania o sytuację w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, po […]
27 września 2016 r. doszło do osunięcia nadkładu na zwałowisku wewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Trwają prace nad przywróceniem w […]
(Polska Agencja Prasowa) Zaktualizowana strategia grupy PGE zostanie zaprezentowana we wrześniu – podała spółka w komunikacie prasowym.
– Nowy blok energetyczny Elektrowni Turów zastąpi jednostki starszej generacji. Odbudowa mocy to kluczowy element działań podejmowanych […]