TAG: Węgie

– Mam poczucie, że uratowaliśmy miejsca pracy na Śląsku – mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut w BiznesAlert.pl po […]
Przedsiębiorstwa apelowały w środę, by UE, zmierzając do neutralności klimatycznej, zapewniła im równe warunki wobec konkurencji spoza Unii […]
Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej i zobowiązania przyjęte przez Polskę, determinują zmiany energetyki. W procesie zmniejszania […]