Tauron podsumowuje 2018 rok. Liczy na neutralny wpływ cen energii w 2019 roku (RELACJA)

4 kwietnia 2019, 11:45 Energetyka
tauron
Konferencja wynikowa spółki Tauron / fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

– Wyniki za 2018 rok były zgodne z oczekiwaniami rynku oraz naszymi planami – powiedział Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu. – Nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaki będzie wyglądał finalny projekt rozporządzenia – dodał wiceprezes Marek Wadowski. Spółka liczy na neutralny wpływ regulacji na jej finanse.

Wśród głównych wydarzeń w ubiegłym roku prezes Tauronu wymienił przeprowadzenie pierwszych aukcji na rynku mocy. – Udział w aukcjach rynku zakończyliśmy z dużym sukcesem. Przyniosły one oczekiwane rezultaty. W ramach aukcji z czwartym kwartale ubiegłego roku otrzymamy znaczące dochody do 2037 roku. Istotne jest to, że flagowa inwestycja Tauronu,, Elektrownia Jaworzno III otrzyma wsparcie (z rynku mocy – przyp. red.) na okres 15 lat w wysokości 2,8 mld złotych. Warto podkreślić, że przychody 4,8 mld złotych, z czego 90 proc. będzie pochodziło z umów wieloletnich. Pozwala to z większym optymizmem mówić o przyszłości grupy – powiedział prezes Grzegorczyk.

W ubiegłym roku przychody Grupy Tauron wyniosły 18,1 mld złotych, co w porównaniu z 2017 rokiem oznacza wzrost o 4 proc. Natomiast w tym samym czasie zysk netto spadł o 85 procent i wyniósł 205 mln złotych. Przedstawiciele spółki uznali, że to efekt ujęcia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w wysokości 855 mln zł.

W 2018 roku zysk operacyjny Grupy Tauron wyniósł 790,7 mln zł wobec 1,88 mld zł przed rokiem, zysk EBITDA 3,37 mld zł (3,62 mld zł w 2017 roku), a przychody sięgnęły 18,12 mld zł (17,4 mld zł w 2017 roku. W ubiegłym roku EBITDA ukształtowała się na poziomie 3,4 mld zł, co oznacza, że w stosunku do roku ubiegłego spadła o 7 procent. Jest to w głównej mierze efekt EBITDA segmentu Sprzedaż niższej o 62 procent na skutek utworzenia rezerwy w wysokości 214 mln zł w związku z szacowanym wpływem ustawy o zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych w 2019 roku.

Wiceprezes Tauronu ds. finansowych Marek Wadowski ocenił, że w zeszłym roku otoczenie makroekonomiczne było korzystne dla jego firmy. W tym kontekście wspomniał o wysokim wzroście polskiego PKB i produkcji sprzedanej przemysłu. Według niego duży wpływ na wyniki spółki miało utworzenie rezerwy na rekompensaty cen energii.

– Jej utworzenie było zabiegiem księgowym. Rezerwa została zawiązana według stanu prawnego na koniec 2018 roku. Obowiązywała wówczas ustawa o cenach energii, ale nie było żadnego rozporządzenia. Nie wiadomo było jaka rekompensata będzie przysługiwała sprzedawcom energii. przysługuje. Przyjęliśmy założenie, że żadnej rekompensaty nie będzie. Jeżeli zostanie przyjęte rozporządzenie wówczas rezerwa będzie korygowana. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaki będzie wyglądał finalny projekt rozporządzenia – powiedział. Wyraził przy tym nadzieję, że stateczny kształt rozporządzenia w sprawie cen energii doprowadzi do tego, że dojście do cen z 2018 roku będzie neutralne dla strategii grupy Tauron.

– Mamy stabilną sytuację finansową – zapewnił wiceprezes Wadowski.

Tauron podsumowuje 2018 rok. ,,Wyniki zgodne z planami”