Tauron uruchomił nowy magazyn energii

18 lipca 2022, 13:45 Alert

Tauron połączył sieć niskiego napięcia z magazynem energii. To pilotażowy projekt żeby pokazać pozytywny wpływ na prace sieci i zakończyć problemy w oddawaniu energii przez mikroelektrownie słoneczne.

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.
Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Tauron szuka sposób na wzrosty i asymetrię w pracy sieci elektroenergetycznej. Dlatego, we współpracy z Apator S.A., gminą Ochotnica Dolna i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, spółka wprowadziła program pilotażowy przyłączenia sieci niskiego napięcia do magazynu energii w Ochotnicy. Zgodnie z założeniami ma to pokazać, że takie rozwiązania wpływają pozytywnie na stabilizację całej sieci.

– Zakładamy, że moc wynosząca 50 kW oraz pojemność 100 kWh magazynu energii przyczyni się do poprawy parametrów napięcia. Chodzi tu o redukcję wzrostów i asymetrii napięć, co zdarza się w miejscach o dużej koncentracji 1-fazowych mikroinstalacji na niewielkim obszarze. Magazyn ma zmniejszyć liczbę automatycznych wyłączeń, a tym samym usprawnić pracę istniejących mikroinstalacji prosumenckich – powiedział prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek.

Magazyn w Ochotnicy Dolnej jest magazynem przemysłowym, który przechowuje energię z okolicznych stacji fotowoltaicznych, czyli mini elektrowni słonecznych z mocą do 2 kW. W tym rejonie małopolski, szacuje się największe zagęszczenie tego typu mikroinstalacji. Jest ot zgodne z duchem transformacji energetycznej, natomiast konsekwencją niezamierzoną tego zagęszczenia jest wpływ na oddawanie energii do sieci przez prosumentów. Jak podaje Tauron, konieczne jest wyłączanie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, co w konsekwencji zmniejsza opłacalność inwestycji.

– Do naszej sieci jest już przyłączonych ponad 300 tys. mikroinstalacji, co wielokrotnie przekracza zakładane prognozy. Sieci dystrybucyjnej nie da się w krótkim czasie zmodernizować i dostosować do pełnej współpracy z tak dużą liczbą małej generacji rozproszonej. Dlatego wspólnie z placówkami naukowymi i producentami szukamy rozwiązań, które lokalnie poprawią parametry pracy sieci. Taka jest właśnie rola tego pilotażu, w który bardzo aktywnie zaangażowała się też gmina  – wyjaśnił wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia Jerzy Topolski.

Gmina Ochotnica Dolna tworzy wiele rozwiązań dla pozyskiwania czystej i niskoemisyjnej energii. Wykorzystano teren oczyszczalni ścieków, gdzie powstała instalacji fotowoltaiczna o mocy 200 kW, czy budowa mikrostacji fotowoltaicznych na dachach domków jednorodzinnych. Dzięki temu można m.in wykorzystać wyprodukowaną energię do ogrzania wody, a w przypadku nadwyżki produkcji energii jest możliwe oddanie jej do sieci OSD.

Tauron/Maria Andrzejewska

W Portugalii powstanie największa pływająca farma fotowoltaiczna w Europie