Nie taki węgiel czarny, jak go malują

14 czerwca 2018, 07:30 Energetyka

Polski sektor energetyczny postrzegany jest w Unii Europejskiej stereotypowo. Często wbrew faktom, bo udział Odnawialnych Źródeł Energii w miksie wciąż rośnie. Postępujące zmiany pokazują, że potrafią polskie firmy potrafią być liderami zmian.

Farma wiatrowa Taurona w Zagórzu. Fot. Tauron
Farma wiatrowa Taurona w Zagórzu. Fot. Tauron

Według Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej udział węgla spadł z 87 procent w 2010 roku do 79 procent w 2016 roku. W tym samym czasie udział odnawialnych źródeł energii wzrósł do 13,7 procent do 2016 roku. Według Urzędu Regulacji Energetyki na terenie Polski jest coraz więcej wiatraków, których ilość wzrosła siedemdziesięciokrotnie do prawie 5,8 tysięcy MW.

Udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej będzie spadać, jednakże ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na energię,  popyt na to paliwo utrzyma się na zbliżonym poziomie, kreując zapotrzebowanie na jego wydobycie. Skoro węgiel ma pełnić nadal istotną rolę, potrzebna jest większa efektywność sektora wydobycia i zapewnienie odpowiednich mocy produkcyjnych. To zmiana akcentów w dyskusji na ten temat – w przeszłości dotyczyła jedynie tempa likwidacji sektora górniczego. Węgiel jako ważna część systemu energetycznego w Polsce to konieczność jeszcze przez kilkadziesiąt lat, pomimo przewidywanego dynamicznego rozwoju innych źródeł.

To ważny element w myśleniu o przyszłości przez polskie spółki energetyczne. Prowadzone są prace nad czystymi technologiami węglowymi. Tauron przeprowadził pierwsze w Polsce badania technologii wychwytu CO2 i monitoringu emisji rtęci. Chce także zagospodarować produkty uboczne spalania i wydobycia węgla. Rozważane jest także przekształcenie dwutlenku węgla w metan, czyli syntetyczny gaz ziemny – SNG. Trwa pilotaż tej technologii. Tauron ma oprócz mocy węglowych także 34 elektrownie wodne i cztery farmy wiatrowe. Inwestuje w elektromobilność. W Katowicach uruchomi pilotażową stację ładowania samochodów elektrycznych i wszedł do akcjonariatu Electromobility Poland, który ma zbudować polski samochód elektryczny. Spółka buduje magazyn energii w Cieszanowicach, który ma współpracować z OZE. W 2017 roku spółka uzyskała finansowanie ośmiu programów badawczych z Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Na horyzoncie widać nadzieję na finansowanie zmian – wszyscy wiemy, że zmiany wymagają potężnych inwestycji. Środki z rynku mocy mogą efektywnie wesprzeć mądrą i realną transformację sektora energetycznego w kierunku mniej emisyjnym, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii. W ramach Unii Europejskiej idziemy w tym samym kierunku, łączymy wysiłki w celu ochrony klimatu, ale nie można od nas oczekiwać niemożliwego. Państwa członkowskie powinny mieć swoje tempo dochodzenia do celów OZE i obniżenia emisji, ponieważ maja różny punkt startu i różną charakterystykę – powiedział Filip Grzegorczyk, prezes Taurona, na dyskusji zorganizowanej przez PKEE w Madrycie.