Tauron nie otrzymał ofert zakupu kopalni Janina

10 grudnia 2019, 13:45 Alert

Tauron zakończył proces poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego nabyciem Zakładu Górniczego Janina z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu – podał Tauron w komunikacie.

Kopalnia Janina / fot. Tauron

„Jednocześnie emitent informuje, że będzie prowadził prace o charakterze koncepcyjno-analitycznym, których efektem powinna być realizacja kierunku strategicznego, mającego na celu uelastycznienie portfela aktywów grupy kapitałowej emitenta poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania grupy kapitałowej emitenta na paliwo” – napisano w komunikacie.

Pod koniec maja Tauron przedstawił aktualizację kierunków strategicznych grupy na lata 2016-2025. Zakłada ona zwiększenie do 66 proc. udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Tauronu do 2030 roku. Spółka bierze pod uwagę ograniczenie działalności w segmentach górniczym i ciepłowniczym oraz sprzedaż części aktywów. Jak wówczas podano, analizowane będą opcje poszukiwania nabywców dla należącej do Tauronu Wydobycie kopalni Janina oraz dla spółki Tauron Ciepło.

Przedstawiciele grupy informowali niedawno, że pracują nad programem dla segmentu wydobycie, którego wyniki są cały czas pod presją niskiego wydobycia.

Po trzech kwartałach 2019 roku EBITDA segmentu wydobycie Tauronu jest ujemna i wyniosła 262 mln zł. Strata EBIT segmentu wyniosła 676 mln zł, a przychody: 733 mln zł. Produkcja węgla handlowego spadła o 19 proc. do 2,94 mln ton.

Polska Agencja Prasowa

Stępiński: Co sprzeda Tauron?