Tauron podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 500 mln zł

25 marca 2020, 17:30 Alert
Farmy wiatrowe. Źródło:  Tauron
Farmy wiatrowe. Źródło: Tauron

Tauron podpisał umowę kredytu konsorcjalnego o wartości 500 mln zł z Banca IMI, Intersa Sanpaolo oraz China Construction Bank.

Pięć lat i możliwość przedłużenia

Tauron poinformował w komunikacie giełdowym, że zawarł umowę kredytową z Banca IMI, głównym organizatorem i prowadzącym księgę, Intesa Sanpaolo, będącym agentem płatniczym oraz finansującym i China Construction Bank, głównym organizatorem, prowadzącym księgę oraz finansującym. Zgodnie z zawartą umową, okres finansowania to pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok, tj. maksymalnie do siedmiu lat.

W komunikacie czytamy, że środki z umowy mogą zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych grupy z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z aktywami węglowymi.

Oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR, odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną m.in. od stopnia wykorzystania kredytu oraz wypełnienia proekologicznych warunków umownych, tj. redukcji emisyjności oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Taurona.

Tauron/Bartłomiej Sawicki

Unia Europejska wspiera Zielony Zwrot Taurona