Tauron może wyłączyć węgiel do 2025-35 roku. Ostateczna decyzja zależy od wsparcia

24 marca 2021, 07:15 Alert

Tauron Wytwarzanie zdecydował o terminach wycofania z użytku bloków węglowych Elektrowni Jaworzno, Łagisza i Siersza. Większość z nich ma zakończyć pracę z końcem 2025 roku. Dwa z nich, w Jaworznie lub Łagiszy, mogą działać do 2028 roku, jeśli otrzymają wsparcie z rynku mocy. Jeden w Łagiszy ma działać do 2035 roku. Ostateczna decyzja będzie zależeć od wsparcia.

Nowy blok Elektrowni Jaworzno. Fot. Tauron
Nowy blok Elektrowni Jaworzno. Fot. Tauron

Uchwała zarządu Tauron Wytwarzanie z 24 lutego 2021 roku w sprawie aktualizacji okresów eksploatacji bloków energetycznych w tej firmie zakłada, że większość bloków Elektrowni Jaworzno III zostanie wyłączone z eksploatacji z końcem 2025 roku, ale bloki trzeci i piąty mogłyby pracować do końca 2028 roku, pod warunkiem przeniesienia obowiązku mocowego z bloku dziesiątego i jedenastego w Elektrowni Łaziska. Alternatywa to praca bloków dziesiątego i jedenastego w Łaziskach do końca 2028 roku.

Pierwszy wariant oznaczałby, że wsparcie z rynku mocy zostałoby przeniesione między nimi. To forma dofinansowania bieżącej pracy nierentownych bloków energetycznych, które są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw, finansowana z opłaty mocowej opłacanej przez odbiorców energii.

Tauron zakłada, że pozostałe bloki w jego dyspozycji będą pracować do końca 2025 roku. Chodzi o jednostki 2, 4 oraz 6 w Elektrowni Jaworzno III, wszystkie w Elektrowni Jaworzno II, 9 i 10 w Elektrowni Łaziska, 1 i 2 w Elektrowni Siersza. Blok 1 Elektrowni Jaworzno II ma działać do końca 2027 roku. Blok 10 w Elektrowni Łagisza ma działać do końca 2035 roku.

Ta decyzja wynika z oceny przyszłej opłacalności pracy poszczególnych bloków Tauron Wytwarzanie, która była podstawą do przygotowania ankiety na temat informacji o stanie obecnym i planów rozwoju źródeł wytwarzania tej spółki, którą Tauron przesłał operatorowi Polskim Sieciom Elektroenergetycznym.

Rząd polski pracuje nad stworzeniem rezerwy węglowej, czyli spółki Skarbu Państwa skupiającej aktywa węglowe, które miałyby funkcjonować do czasu, gdy będą potrzebne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Ich działalność miałaby być subsydiowana z budżetu państwowego wspartego środkami unijnymi na transformację energetyczną.

– Podjęta przez zarząd spółkę Wytwarzanie uchwała jest uchwałą warunkową, co oznacza że jej ewentualne wykonanie uzależnione jest od szeregu czynników, w tym przede wszystkim przyszłej opłacalności pracy poszczególnych jednostek wytwórczych, która uzależniona jest od nowych możliwych do wdrożenia mechanizmów pomocowych. Zgodnie z unijnymi regulacjami, trwa proces wygaszania najstarszych i najmniej efektywnych bloków węglowych. W związku z obecnymi trendami, spółka Wytwarzanie musi prowadzić złożone analizy biznesowe ukierunkowane na opracowanie wielowariantowego planu działań transformacyjnych uwzględniającego założenia Nowego Europejskiego Zielonego Ładu, a także Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku – wyjaśnia Patrycja Hamera, rzecznik prasowy Tauron Wytwarzanie. – Spółka bierze pod uwagę przede wszystkim wzrost opłat za emisję CO2, którego koszt emisji sięgnął ostatnio 40 euro za tonę. Wspomniane analizy to konsekwencja polityki energetycznej prowadzonej przez Unię Europejską, a także braku możliwości finansowania inwestycji w technologie węglowe. Rozpatrywane warianty uwzględniają planowane kierunki transformacji energetyki, ze szczególnym naciskiem na rosnąca ilość energii wytwarzanej z OZE oraz rolę gazu i kogeneracji, jako koniecznej technologii przejściowej. Celem analiz jest opracowanie strategii dostosowania spółki do konieczności ograniczania produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego. Niezwykle istotnym aspektem prowadzonych prac jest również minimalizacja negatywnych kosztów społecznych związanych z ograniczeniem produkcji energii w blokach węglowych. W Tauronie prowadzone są rozmowy ze stroną społeczną, by korzystając z dostępnych źródeł finansowania, stworzyć jak najbardziej efektywne narzędzia osłonowe dla pracowników.

Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA, 24 marca 2021, godz. 11.15 – stanowisko Tauron Wytwarzanie

Ignacok: Miliard złotych na Zielony Zwrot Taurona (ROZMOWA)