Tchórzewski: Synchronizacja postępuje zgodnie z planem

29 marca 2018, 06:15 Alert

– Polsko-estońskiej współpracy energetycznej towarzyszy pozytywna atmosfera i dzięki temu łatwiej nam wspólnie stawiać czoła ważnym wyzwaniom dla bezpieczeństwa energetycznego w regionie – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski podsumowując rozmowę z minister gospodarki i infrastruktury Estonii Kadri Simson. Spotkanie dotyczące współpracy obydwu państw w dziedzinie energetyki, w którym udział wziął także podsekretarz stanu w ME Michał Kurtyka oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, odbyło się 28 marca 2018 r. w Warszawie.

Spotkanie polsko - estońskie dotyczące współpracy obydwu państw w dziedzinie energetyki, z udziałem ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, podsekretarza stanu w ME Michała Kurtyki oraz pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim.
Spotkanie polsko - estońskie dotyczące współpracy obydwu państw w dziedzinie energetyki, z udziałem ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, podsekretarza stanu w ME Michała Kurtyki oraz pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim.

Synchronizacja 

Minister Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że właśnie kończą się prace nad drugim etapem analizy równoległego funkcjonowania systemów Państw Bałtyckich z systemem polskim oraz analizy częstotliwościowe dotyczące państw bałtyckich. – Wszystko idzie zgodnie z planem, mam nadzieję, że wyniki dadzą odpowiedź na szereg kluczowych pytań i decyzja polityczna w sprawie integracji systemów elektroenergetycznych Polski, Łotwy, Litwy i Estonii będzie mogła zapaść podczas planowanego na lato spotkania premierów naszych państw z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej – zaznaczył. Odnosząc się do kwestii przeprowadzenia synchronizacji podkreślił, że w sprawie koniecznej desynchronizacji tych systemów od systemu IPS/UPS kluczową rolę ma do odegrania Komisja Europejska. Ważne jest także uregulowanie przyszłych powiązań systemów Państw Bałtyckich z państwami trzecimi. Podkreślił kluczową rolę polskiego rynku mocy, który jest niezbędny dla bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce, ale mógłby w pewnym zakresie wspierać także Państwa Bałtyckie.

Nord Stream 2 

Zgodnie stwierdzono, że gazociąg Nord Stream 2 negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego konieczne jest objęcie Nord Stream 2 prawem Unii Europejskiej, w szczególności przepisami III pakietu energetycznego poprzez rewizję dyrektywy gazowej. Rysuje się tu szeroka koalicja państw sprzeciwiających się projektowi i popierających zmiany w prawie UE.

Gazowe projekty dywersyfikacyjne 

Podczas rozmów dyskutowano także o stanie realizacji projektów infrastruktury gazowej, w tym gazociągu Baltic Pipe, Polska-Litwa (GIPL) i terminala LNG w Świnoujściu. Zdaniem strony polskiej gaz dostarczany do kraju z nowych źródeł będzie mógł służyć także Ukrainie i odbiorcom w sąsiednich państwach Unii Europejskiej. Wraz z realizacją Baltic Pipe i rozbudową terminala w Świnoujściu, które łącznie tworzą koncepcję tzw. Bramy Północnej, projekty połączeń transgranicznych ze Słowacją, Litwą i Czechami oraz Ukrainą przy wsparciu odpowiednio Unii Europejskiej i Wspólnoty Energetycznej służyć będą realnej dywersyfikacji dostaw gazu dla regionu.

Elektromobilność

– Dostrzegamy i doceniamy możliwość poszerzania współpracy polsko-estońskiej w dziedzinie elektromobilności, między innymi poprzez nawiązanie relacji z przedsiębiorstwami produkującymi komponenty do samochodów elektrycznych, baterie, magazyny energii czy infrastrukturę do ładowania pojazdów – podkreślił wiceminister energii Michał Kurtyka dodając, że współpraca mogłaby przyjąć różne formy – od wymiany doświadczeń i wiedzy po kooperację przedsiębiorstw i instytutów badawczych.

Ministerstwo Energii