Tchórzewski: Transformacja polskiej energetyki w ciągu 20 lat będzie kosztowała powyżej 50 mld zł

24 maja 2017, 13:30 Energetyka
tchórzewski
fot. Ministerstwo Energii

Transformacja polskiej energetyki w ciągu 20 lat będzie kosztowała powyżej 50 mld zł – ocenił w środę minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Szef resortu energii uczestniczył w XIII Kongresie „BGK dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”.

„Komisja Europejska poprzez wymogi emisyjne dąży zasadniczo do tego, byśmy na przestrzeni najbliższych 20 lat wydali na transformację energetyki pomiędzy 150 a 200 mld zł. Twierdzę, że takie kwoty są niemożliwe, więc podlega to stałym negocjacjom. Realna sytuacja jest taka, że te kwoty będą oscylowały na poziomie dziesiątków miliardów złotych, powyżej pięćdziesięciu” – powiedział.

Tchórzewski dodał, że unijna polityka klimatyczna – w tym przegłosowane niedawno tzw. konkluzje BAT, stanowi bardzo poważny problem nie tylko dla energetyki, ale i dla samorządów. Pod koniec kwietnia przedstawiciele państw członkowskich UE przegłosowali nowe standardy zaostrzające normy emisji dla przemysłu, w tym elektrowni węglowych. Polska i kilka innych państw były temu przeciwne.

Przyjęte konkluzje wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki azotu) i pył, niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych. Dopuszczalnymi poziomami emisji objęte zostały także dodatkowe substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).

Jak mówił Tchórzewski, głosowanie to przegraliśmy „o ułamek procenta”, bo z grupy blokującej „znienacka” odeszła Grecja. Tymczasem – jak mówił – kilka lat temu Polska – choć nie musiała, bo zobowiązane były do tego jedynie kraje strefy euro – uczestniczyła w ratowaniu Grecji, na „drobną” kwotę 30 mld zł. „Tyle pożyczyliśmy Grecji, by ją ratować, nie będąc do tego zobligowanym – podkreślił. Jego zdaniem perspektywa, że pieniądze te zostaną nam zwrócone, jest bardzo odległa.
„Dziś musimy się zadłużać, zadłużyć nasze samorządy” – dodał.

W jego opinii wprowadzenie konkluzji BAT nie jest zagrożeniem dla wielkich jednostek wytwórczych, bo one są do tego przygotowane. Największy problem z tym będą miały właśnie samorządy, które są właścicielami mniejszych ciepłowni i elektrociepłowni. Tchórzewski zwrócił uwagę, że w przypadku niektórych samorządów – ze względu na poziom ich zadłużenia – trudno będzie finansować takie przedsięwzięcia.

Tchórzewski zapowiedział, że w najbliższych tygodniach do parlamentu trafi ustawa o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego budżet – do końca 2026 r. – wyniesie prawie 4 mld zł.

Celem funduszu ma być wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie rynku pojazdów na te paliwa. Do paliw alternatywnych ME zalicza m.in.: biopaliwa, energię elektryczną i gaz ziemny.

Polska Agencja Prasowa