Tchórzewski: Ustawa o rynku mocy do końca roku. Wesprze kluczowe elektrownie

4 lipca 2016, 12:24 Energetyka
tchórzewski

Podczas konferencji pt. Rynek mocy – projekt rozwiązań funkcjonalnych, która odbyła się w Ministerstwie Energii RP, szef resortu Krzysztof Tchórzewski przedstawił założenia polskiej propozycji w tym zakresie. Spotkanie miało otworzyć proces konsultacji projektu. W konferencji udział wzięli m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski, a także przedstawiciele innych resortów i branży.

– Od kilku lat narasta problem z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł energii. W związku z tym, że systematycznie rozwijane są OZE, że przyjęta polityka energetyczna Unii Europejskiej zakłada priorytet dla tych źródeł, powstała potrzeba odniesienia się do sposobu funkcjonowania energetyki w zakresie źródeł zasilania, w sytuacji kiedy OZE nie dostarczają odpowiedniej ilości mocy potrzebnej w systemie elektroenergetycznym – ocenił minister. – Dyskusje na ten temat prowadzone są już od kilku lat. Jest potrzeba rozwiązania problemu starzejących się mocy energetycznych. Część bloków ze względu na wiek i zużycie powinna być wyłączona. W ubiegłym roku została przekroczona historyczna granica 22 GW zainstalowanych w polskiej sieci elektroenergetycznej. Okazuje się, że nawet taki przyrost mocy nie gwarantuje bezpieczeństwa systemu

– Dla skutecznego zarządzania przez operatora jest udział jednostek mocy wytwórczych centralnie dysponowanych. Niestety udział ten systematycznie spada i z dostępnych analiz wynika, że następne moce będą wyłączane – wskazał gospodarz konferencji. – W związku z tym, że w najbliższych latach w Polsce będzie rosło zapotrzebowanie na nowe mocy, a sytuacja w sierpniu zeszłego pokazała, że są one potrzebne. Plan budowy nowych mocy powinien być zbieżny z polityką energetyczną, której podstawą przez długie lata będzie węgiel. Odejście od węgla będzie systematyczne, ale w tym sensie, że będzie poprawiana efektywność energetyczna oraz obniżanie jego emisyjności.

– Wśród proponowanych rozwiązań dających szansę na realizację rentownych przedsięwzięć jest umownie nazwany rynek mocy. Dyskutowane zmiany regulacyjne zmierzają w kierunku stworzenia mechanizmów wspierających inwestycje w wysokosprawną energetykę konwencjonalną. Celem jest wynagradzanie jednostek wytwórczych przez wspieranie dostępności, a dzięki temu stabilizowanie całego systemu energetycznego – powiedział Tchórzewski. Zaproponowane na konferencji rozwiązania mają się stać częścią aktu legislacyjnego, który w sposób ustawowy ureguluje wsparcie dla mocy wytwórczych. Chodzi o ustawę o rynku mocy.

– Chcemy stworzyć efekt zachęty do podejmowania inwestycji w nowe moce i modernizację, a także do niewycofywania jednostek decydujących o bezpieczeństwie energetycznym. Rynek mocy musi być neutralny technologicznie i nie kreować „nadwsparcia”. Nie może wpłynąć negatywnie na koszty produkcji i rozwój gospodarki. Jesteśmy na dwóch biegunach. Z jednej strony potrzebujemy rynku mocy, a z drugiej musi on być wprowadzony w sposób optymalny – wyjaśniał przedstawiciel resortu energii.

– Chcemy zgłosić tę ustawę w tym roku. Chcielibyśmy aby została ona przedyskutowana w ostatnim kwartale tego roku. Jeśli dobrze pójdzie, mogłaby zostać przyjęta jeszcze w tym roku. Dłużej nie możemy z takimi propozycjami czekać. Rozwiązań formalnych nadal nie ma. Potrzebujemy rozwiązania systemowego, o które w Komisji Europejskiej mam zamiar zabiegać – ogłosił minister.