TGE podsumowuje działalność w sierpniu 2021 roku. Wolumen obrotu na rynku terminowym gazu ziemnego przekroczył 21 TWh

6 września 2021, 17:15 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) przedstawiła wyniki z sierpnia 2021 roku. Wolumen obrotu na rynku terminowym gazu ziemnego przekroczył 21 TWh.

Energia elektryczna

TGE podała, że wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w sierpniu 2021 roku 15 216 454 MWh, co oznacza wzrost o 0,4 proc. w stosunku do sierpnia 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu 2021 roku na poziomie 383,42 zł/MWh i jest to wzrost o 5,42 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2022 roku (BASE_Y-22) wyniosła w sierpniu 361,15 zł/MWh, co stanowi wzrost o 9,93 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2021 roku – czytamy w komunikacie.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu transakcje o wolumenie 22 346 332 MWh. Oznacza to wzrost o 140,7 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w sierpniu 211,80 zł/MWh i jest to wzrost o 39,82 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w sierpniu 152,70 zł/MWh, czyli o 23,50 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2021 roku – podaje TGE.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 1 233 441 MWh, co stanowi spadek o 41,1 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 181,95 zł/MWh i oznacza to wzrost o 8,19 zł/MWh względem lipca 2021 roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w sierpniu o 33,8 procent rok do roku, do poziomu 4 682 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 314,85 zł/toe (wzrost o 33,06 zł/toe względem lipca 2021 roku).

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 487 990 MWh, co stanowi wzrost o 112,9 procent rok do roku. Średnia ważona cena wyniosła w sierpniu 1,41 zł/MWh i jest to spadek w stosunku do lipca br. o 0,05 zł/MWh – czytamy w komunikacie.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych wprowadza nowe formy zabezpieczeń