TGE: Spada obrót energią elektryczną, rośnie handel gazem

3 czerwca 2016, 11:45 Alert

(Towarowa Giełda Energii/CIRE)

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w maju 2016 r. wyniósł nieco ponad 10 TWh, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 27,5 proc. Natomiast na rynkach gazu TGE wolumen wzrósł o 58,57 proc. do poziomu 8,9 TWh.

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w maju 2016 r. wyniósł 10 069 366 MWh.

Na Rynku Terminowym Towarowym w maju br. wolumen obrotu wyniósł 7 728 109 MWh, w porównaniu do 11 918 694 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

W maju 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 341 257 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 19,01 proc.

Na Rynku Dnia Następnego średnioważona cena BASE wyniosła w maju br. 160,65 zł/MWh, spadając w skali miesięcznej o 0,41 zł/MWh.

Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2017 (BASE_Y-17) cena średnioważona osiągnęła w maju wartość 160,63 zł/MWh (wzrost w stosunku do kwietnia br. o 2,81 zł/MWh).

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim Zmiana
Razem 10 069 366 13 885 941 -27,5%
RDB 2 816 6 173 -54,4%
RDN 2 338 441 1 961 074 19,2%
RTT 7 728 109 11 918 694 -35,2%

Na rynku prawa majątkowych dla energii elektrycznej łączny wolumen wyniósł w maju br. 6 165 080 MWh i był niższy o 15,60 proc. w porównaniu do maja ubiegłego roku.

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w maju br. 94,10 zł/MWh, spadając w skali miesiąca o 14,61 zł/MWh (108,71 zł/MWh w kwietniu br.).

W maju zawarto kolejne transakcje na Rynku Terminowym Towarowym w ramach obrotu prawami majątkowymi do zielonych certyfikatów. Wolumen transakcji wyniósł 4 000 MWh zakontraktowanych dla dostawy praw majątkowych w listopadzie 2017 r., przy średniej cenie 99,75 zł/MWh.
Po raz pierwszy, w maju br. został zrealizowany kontrakt terminowy (RTT w zakresie praw majątkowych) dla zielonych certyfikatów, zawarty 19 kwietnia 2016 r. przy cenie 111 zł/MWh i wolumenie 5 000 MWh.

Prawa Majątkowe dla energii elektrycznej Wolumen
miesięczny
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
Zmiana
Razem 6 165 080 7 304 713 -15,6%
Zielone certyfikaty 2 131 834 2 300 611 -7,3%
Obrót sesyjny RPM 688 831 323 827 112,7%
Obrót pozasesyjny RPM 1 443 003 1 976 783 -27,0%
Zółte certyfikaty 412 482 244 354 68,8%
Obrót sesyjny RPM 198 371 102 939 92,7%
Obrót pozasesyjny RPM 214 111 141 415 51,4%
Czerwone certyfikaty 3 618 592 4 715 348 -23,3%
Obrót sesyjny RPM 525 192 231 135 127,2%
Obrót pozasesyjny RPM 3 093 401 4 484 213 -31,0%
Fioletowe certyfikaty 2 172 44 401 -95,1%
Obrót sesyjny RPM 2 172 9 443 -77,0%
Obrót pozasesyjny RPM 0 0

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w maju 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 8 904 653 MWh, wzrastając o 58,57 proc. w skali roku.

Wolumen obrotów na rynku spot gazu ziemnego wyniósł w maju br. 1 254 626 MWh, wzrastając w skali w skali rocznej o 39,21 proc.

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł 918 096 MWh, wzrastając w skali rocznej o 49,72 proc.

Na Rynku Dnia Bieżącego wolumen obrotu osiągnął wartość 336 530 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 16,85 proc.

Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 7 650 027 MWh, wzrastając w porównaniu do maja ubiegłego roku (4 714 493 MWh) o 62,27 proc.

Średnioważona cena na RDNiBg w maju 2016 r. wyniosła 61,72 zł/MWh (wzrost w stosunku do kwietnia br. o 0,14 zł). W maju 2015 r. cena ta wynosiła r. 91,24 zł/MWh, co oznacza spadek ceny w skali rocznej o 29,52 zł/MWh (32,3 proc.).

Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 (GAS_BASE_Y-17) w maju 2016 r. cena średnioważona osiągnęła wartość 72,39 zł/MWh (wzrost w stosunku do kwietnia br. o 1,59 zł/MWh).

Gaz ziemny Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
Zmiana
Razem 8 904 653 5 615 731 58,6%
RDBg 336 530 288 014 16,8%
RDNg 918 096 613 224 49,7%
RTT 7 650 027 4 714 493 62,3%