TGE wspiera współpracę międzyregionalną na rzecz rozwoju rynku SEEGAS

21 lipca 2021, 14:45 Alert
Zawór gazociagu Polska Spółka Gazownictwa
Zawór gazociągu. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

21 lipca 2021 roku Sekretariat Wspólnoty Energetycznej, giełdy energii i dostawcy usług obrotu oraz operatorzy systemów przesyłowych podpisali porozumienie o współpracy międzyregionalnej przy rozwoju zintegrowanego rynku gazu w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej SEEGAS (Memorandum of Understanding) – podaje Towarowa Giełda Energii (TGE).

Jednym z sygnatariuszy jest Towarowa Giełda Energii, która na mocy podpisanego dokumentu będzie działać na rzecz rozwoju transgranicznego handlu gazem ziemnym. Celem porozumienia jest stworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencyjnego płynnego rynku SEEGAS oraz zapewnienie jego uczestnikom i dostawcom usług nieograniczonego dostępu do poszczególnych rynków gazu ziemnego.

21 lipca 2021 roku Sekretariat Wspólnoty Energetycznej (Energy CommunitySecretariat), giełdy energii i dostawcy usług obrotu: Towarowa Giełda Energii (TGE), Bursa Romana de Marfuri (BRM), Ukrainian Energy Exchange (UEEX), Central Eastern European Gas Exchange Company Limited by Shares (CEEGEX) i EEX CEGH Gas Exchange Service (ECG), a także operatorzy systemów przesyłowych: Moldovatransgaz, Gas Transmission System Operator of Ukraine (GTSOU), FGSZ Natural Gas Transmission i Gaz-System podpisali porozumienie o współpracy regionalnej w zakresie rozwoju zintegrowanego rynku gazu w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej (SEEGAS).

Sygnatariusze chcą podejmować działania na rzecz rozwoju transgranicznego handlu gazem ziemnym, np. na platformach giełdowych, wprowadzania przejrzystych, konkurencyjnych mechanizmów cenowych opartych na zasadach rynkowych oraz efektywnego działania transgranicznego przesyłu gazu i interoperacyjności.

Celem porozumienia jest przede wszystkim wypracowanie warunków dla funkcjonowania konkurencyjnego płynnego rynku SEEGAS oraz zapewnienie wszystkim jego uczestnikom i dostawcom usług nieograniczonego dostępu do poszczególnych rynków gazu ziemnego, na równych zasadach i zgodnie z prawodawstwem unijnym. Podpisanie dokumentu ma również ułatwić współpracę przy wdrożeniu skutecznego systemu rozliczeń towarowych dla transakcji dotyczących gazu ziemnego, zgodnego z najlepszymi praktykami europejskimi – czytamy w komunikacie.

TGE podała, że po podpisaniu dokumentu odbędzie się pierwsze spotkanie partnerów w ramach Wspólnego Komitetu Sterującego SEEGAS, który będzie się zbierać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

Ruszel: Transformacja energetyczna to nowa rzeczywistość. Musimy o niej rozmawiać (ROZMOWA)