Towarowa Giełda Energii przedstawiła wyniki po pierwszym półroczu 2020 roku

14 sierpnia 2020, 18:15 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) informuje, że przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2020 roku były niższe o 3,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, a wynik EBITDA oraz operacyjny spadł o około 11 procent. Zysk netto był natomiast niższy o prawie 59 procent.

Spadek przychodów

Przychody ze sprzedaży TGE w pierwszym półroczu 2020 wyniosły 50,7 mln zł, natomiast w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku były na poziomie 52,4 mln zł, co oznacza spadek o 3,4 procent.

W pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku EBITDA TGE wyniosła 31,2 mln zł w stosunku do 34,9 mln zł wypracowanych w porównywalnym okresie 2019 roku.

Zysk z działalności operacyjnej za pierwsze półrocze wyniósł 26,4 mln zł wobec 29,7 mln zł wypracowanych w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku.

Zysk netto za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł 21,7mlnzł w stosunku do 52,6 mln zł wypracowanych w porównywalnym okresie 2019 roku.

Spadek zysku netto za okres pierwszego półrocza 2020 roku to według spółki efekt uzyskania niższych przychodów ze sprzedaży o 1,8 mln zł przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o 1,5 mln zł oraz niższych przychodów finansowych o 28,3 mln zł. Niższe przychody finansowe w 2020 roku to efekt braku dywidendy od spółki zależnej IRGiT. W 2019 roku w czerwcu TGE otrzymała dywidendę w wysokości 28,2 mln zł.

Natomiast spadek przychodów z rynku towarowego w wysokości 1,3 mln zł w stosunku do ubiegłego roku jest wynikiem wzrostu przychodów na rynku energii o 41,9 procent tj. 2,8 mln zł, wzrostu przychodów na rynku gazu o 15, procent tj. 0,9 mln zł oraz spadku przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 21,6 procent tj. 4,3 mln zł i spadku przychodów z prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia o 9,6 procent tj. 1,6mln zł.

CIRE.PL/Jędrzej Stachura

TGE podsumowała działalność w lipcu 2020 roku