Tobiszowski: Czyste technologie to recepta dla polskiego węgla

8 kwietnia 2016, 07:45 Energetyka
Tobiszowski
Źródło: Ministerstwo Energii

– Węgiel ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ w oparciu o ten surowiec zaspokajane jest ok. 85 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną i ok. 70 proc. dla ciepła sieciowego. Czyni to Polskę jednym z najbardziej stabilnych pod względem bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas konferencji „Czyste technologie węglowe w kontekście realizacji celów polityki energetycznej państwa”, która odbyła się 7 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

Wiceminister Tobiszowski zwrócił uwagę, że węgiel może nadal utrzymać wysoką pozycję w bilansie energetycznym. – Musimy dołożyć jednak starań, mających na celu zastosowanie technologii, umożliwiających znaczne zmniejszenie emisji CO2 i innych substancji powstających przy jego spalaniu. Konieczne jest zatem stosowanie czystych technologii węglowych – podkreślił.

W jego opinii należy brać pod uwagę szerokie spektrum rozwiązań technicznych. – Jednym z najważniejszych jest poprawa bloków węglowych. Bardzo obiecującym rodzajem czystej technologii węglowej wydaje się być także zgazowywanie węgla – powiedział. – Widzę potencjał w rozwoju technologii przetwarzania CO2, w zagospodarowywaniu tego gazu w karbochemii oraz w produkcji paliw z CO2, także biopaliw – dodał.

Sekretarz stanu w ME zaznaczył, że perspektywiczne są również plany gospodarczego wykorzystania odpadków ze spalania węgla oraz metanu z kopalń. – Dopóki technologie CCS i CCU nie będą dopracowane do stanu pozwalającego na komercyjną eksploatację, Polska będzie stosowała i rozwijała technologie czystego węgla poprawiając sprawność spalania i usuwania zanieczyszczeń oraz będzie starała się utylizować CO2 tam, gdzie to może okazać się wykonalne i opłacalne – powiedział.

Źródło: Ministerstwo Energii