Tokarski: UE zablokuje energetykę węglową?

14 października 2013, 12:49 Energetyka

– Jeżeli w UE wejdą w życie kolejne restrykcyjne przepisy dot. emisji różnych substancji to bloki w elektrowniach Kozienice, Jaworzno III i Opole mogą być ostatnimi blokami węglowymi, które zbudujemy w Polsce – mówi Stanisław Tokarski, prezes Tauronu Wytwarzanie w rozmowie z Wirtualnym Nowym Przemysłem.

– Według zamierzeń Komisji Europejskiej, około roku 2030 zacznie zanikać generacja emisyjna, Oznacza to, że jeśli nie zostanie rozwiązany problem: co zrobić z CO2, w energetyce nie będzie można stosować węgla – ocenia Tokarski. – Connie Hedegaard, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu, pracuje nad założeniami nowego pakietu klimatycznego. Bazą propozycji KE jest Energy Roadmap 2050 z 15 grudnia 2011 r., czyli plan działań określający ogólną strategię budowy w Unii Europejskiej gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050. Rozwinięciem jest Zielona księga z 27 marca 2013 r., która odwołuje się do zapisów Mapy Drogowej 2050 i Energetycznej Mapy Drogowej, jako obowiązujących dokumentów. Propozycje te zakładają konieczność redukcji emisji CO2 o 40 proc. do roku 2030 i obowiązku produkcji 30 proc. energii z OZE przez państwa unijne. W Energy Roadmap zaproponowano, że w 2050 r. energetyka ma być branżą zero emisyjną – dodaje.

Źródło: Wirtualny Nowy Przemysł