Nowa oferta na giełdzie gazu w Polsce

23 kwietnia 2020, 16:00 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii zaoferowała uczestnikom rynku nowy instrument wysokometanowego gazu ziemnego grupy E, przesyłanego w obszarze Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT). Aktualnie, w celu ujednolicenia standardów, obrót został rozszerzony o RDBg.

Nowy instrument

TGE informuje, że obrót tym produktem jest możliwy w ramach Rynku Dnia Bieżącego (RDBg). Dotychczas odbywał się on na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg). Nowy instrument jest także rozwiązaniem dedykowanym Systemowi Gazociągów Tranzytowych przechodzącemu przez terytorium Polski.

– Zainicjowanie obrotów na tym instrumencie oraz ich przyszła skala będą oczywiście zależały od samych uczestników rynku – powiedział Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych TGE.

TGE podała, że nowy instrument będzie posiadał oznaczenie SGT_RDB_DD-MM-RR. Za rozliczenie
i rozrachunek transakcji odpowiada Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, w ramach pełnionej przez nią funkcji Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii przystosowuje handel energią i gazem do MiFID2